Nyheter

Människan, robotik och AI

Människan, robotik och AI

Den tekniska utvecklingen i samhället är snabb. För många känns det som att man knappt hinner bekanta sig med ett nytt digitalt koncept innan man ska vara redo att använda sig av det i sitt privata eller professionella liv.

Kategori: Blogg

Två språk, dubbla möjligheter

Student Martin Nyholm står framför Arcada.

Sjukskötare med kompetens att arbeta på både svenska och finska, men också dubbelt upp med fördelar under själva studierna. Den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen genomförs som ett samarbete mellan yrkeshögskolorna Arcada och Diak och ger studenterna möjlighet att ta del av allt som högskolorna tillsammans kan erbjuda. 

Kategori: Utbildning

Arcadas ergoterapeuter är med och skapar en värdig vardag

Ergoterapistudent Katarina Wanamo på campus.

På Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors finns Finlands enda svenskspråkiga utbildning i ergoterapi. Ergoterapeuter arbetar i situationer där en person, på grund av till exempel sjukdom eller funktionsvariation, behöver stöd för att få en fungerande vardag.

Kategori: Utbildning

Arcada bygger unikt kunskapscentrum - hälsoteknologiska lösningar i fokus

Arcadas blivande fysioterapeuter bekantar sig med simuleringsmöjligheterna i en av de nya lärmiljöerna som byggs på högskolan.

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub erbjuder studenter, yrkesaktiva ergoterapeuter och fysioterapeuter, forskare och företag en möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar. Centrumet blir verklighet genom donationer till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som genomförs i samband med högskolans pågående 25-årsjubileum.

Kategori: Pressmeddelande

Med gemensamma krafter mot pandemin

Arcadas student Lia Lehtonen vaccinerar Jonathan Blomqvist och alumn Ann-Jeanette Simonsén dokumenterar.

En hög vaccinationstakt är ett av våra främsta vapen mot den pågående coronapandemin. Bland Arcadas personal, studenter och alumner finns ett flertal hjältar som ställer upp och hjälper med coronavaccinationerna med mål att hindra pandemins framfart. 

Kategori: Nyheter

Arcada deltar i kampanjen Jag är antirasist 24.1–6.2

Jag är antirasist-kampanjbild.

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen inleder i dag en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Arcada deltar i kampanjen genom att lyfta upp dessa frågor i sina kanaler samt uppmuntra studenter och personal att dela med sig av sina tankar om och upplevelser av rasism.

Kategori: Nyheter