Nyheter

Arcada lanserar ny strategi 

Man med skägg kliar sig på hakan

Arcadas strategi med sikte på 2030 är nu lanserad. Strategin tar fasta på bland annat smarta lösningar och nordiskt samarbete. 

Arcada antog rekordantal nya sjukskötarstudenter

Student posing for camera

Arcada har i år antagit ett rekordstort antal nya sjukskötarstudenter som inleder sina studier i höst. Högskolan har medvetet gått in för satsningar som breddar paletten av vårdutbildningar, bland annat genom att till hösten starta en tvåspråkig sjuskötarutbildning tillsammans med Diak.

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Student posing for camera

Arcadas campus är öppet med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16.