Arcadas nya kunskapscenter utvecklar framtidens digitala lösningar med människan i centrum

Publicerad: 13.06.2023 / Medelinsamling

På Arcada växer ett kunskapscenter fram, där digitala affärs- och servicelösningar utvecklas och testas mot målet att göra dem trygga och tillgängliga för alla. Centret blir en mötesplats för studenter, forskare och näringslivsrepresentanter med nyfikenhet och kunskap som ledord.

Med pålitlig artificiell intelligens (AI) som spetskunnande var det naturligt för Arcada att under jubileumsinsamlingen sätta fokus på människocentrerad AI-forskning. En ökad förståelse för de digitala lösningarnas utmaningar och möjligheter behövs och för detta krävs ett tvärvetenskapligt samarbete mellan utbildning, forskning och näringsliv.

– Rent konkret innebär det nya kunskapscentret att vi inom både undervisning och forskning kommer kunna utveckla digitala affärs- och servicelösningar, testa dem och på så sätt göra dem trygga och tillgängliga för alla, där människan står i centrum, säger Christa Tigerstedt, lektor i företagsekonomi.

Studenternas roll central för framtidens lösningar

I processen att utveckla trygga och användarvänliga digitala lösningar, som kan implementeras i näringslivet och samhället, är studenternas roll stor med tanke på framtidens behov av en ökad teknisk förståelse.

– Att få med studenterna i AI-utvecklingen redan idag är viktigt. De måste förberedas för framtiden och den roll AI kommer att ha i arbetslivet, poängterar Kristoffer Kuvaja Adolfsson, utvecklare.

Ny teknik och inte minst artificiell intelligens kan medföra skepsis och rädsla för hur det kommer påverka samhället och ens dagliga liv. Rädslans motståndare är i det här fallet nyfikenhet och kunskap. Dennis Biström, lektor i informationsteknik, håller med sin kollega Kuvaja Adolfsson om vikten av studenternas roll.

– Rädsla för teknik innebär att vi behöver ökad kunskap för att navigera i det nya. Man kan vara rädd för AI, men med tanke på att vi människor styr den digitala utvecklingen är inkluderingen av studenter viktig mot förståelsen för hur den kan göra våra liv bättre. Många beslut i framtiden kommer att fattas med teknologi och det kan vi inte vara rädda för, säger han.

Ökat intresse för mänsklig robotik

Allt fler examensarbeten visar på studenternas intresse och iver för att förankra sina kunskaper inom AI och människans koppling till den. Också lärdomsprov inom företagsekonomi och International Business påvisar nyfikenhet – en nyfikenhet som växer till kunskap och förståelse för teknikens potential och på så vis råder bot på rädslan.

– Glasdörrarna in till centrets fysiska utrymme symboliserar nyfikenheten och öppenheten som råder bland oss, säger Biström, och syftar till alla fysiska och digitala möten som sker mellan studenter, forskare och näringslivsrepresentanter i strävan mot framtidens digitala lösningar med människan i centrum.

För att förverkliga kunskapscentret införskaffas som bäst teknisk-, audiovisuell- och IT-utrustning. På inköpslistan är också möbler, mattor och ljuddämpande textilier och inte minst; två nya humanoida robotar som möjliggör forskning i barn-robotinteraktion. Forskningen kring hur humanoida robotar på ett etiskt sätt kan integreras i barns daghemsvardag kan du läsa mer om här: ”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar.

Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Kategori: Medelinsamling

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling