Nyheter

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning

Undervisning och lärande av praktiska färdigheter inom social- och hälsovård i utmanande tider

När samhällen världen över stängdes ner våren 2020 på grund av covid-19-pandemin fick det omfattande konsekvenser för den högre utbildningen i Europa. I ett nafs övergick undervisningen till att ges på distans med små marginaler vad gällde planering och förberedelser. Både studenter och universitetens personal var tvungna att anpassa sig till stora förändringar i det dagliga livet. Uppföljningar och utvärderingar av situationen har visat att universiteten klarade förändringen förvånansvärt bra, men också att utmaningarna inom undervisning och lärande var många, både för studenter och personal. Detta bekräftas också i den Best Practice Guide som nyligen publicerats av Ditepract vid Arcada.

Kategori: Pedagogical development work

Det finns ingen åldersgräns för att rädda liv

Att kunna identifiera ett nödtillstånd, kalla på hjälp och inleda återupplivning kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Yrkeshögskolan Arcada deltar i projektet Kids Save Lives som lär barn att ingripa i nödsituationer.

Kategori: Utbildning

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kategori: Utbildning

Arcadas ambulanssimulator förbereder förstavårdarna för att rädda liv

Det är inga sirener som ljuder, men i övrigt motsvarar Arcadas nya ambulanssimulator en verklig arbetssituation ute på fältet. Nyanskaffningen är en del av förnyandet av Arcadas simuleringscenter, som med hjälp av donationer till kampanjen Arcada 25 också får ett kompetenslabb för självständiga övningar.

Kategori: Medelinsamling