Arcada bidrar till en virtuell spegling av framtidens industri

Publicerad: 30.05.2023 / Medelinsamling

Arcada inför digitala tvillingar i sin forskning och utbildningar för att på lång sikt stöda den finska industrin mot kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

En digital tvilling är en virtuell kopia av något som finns i verkligheten, med sensorer kopplade till det verkliga föremålet genom vilka data samlas in för att digitalt replikera objektet – enkelt beskrivet. Genom denna replikering kan produkter, processer och funktioner lätt simuleras och optimeras och på så sätt bidra till mer kostnadseffektiva och hållbara lösningar inom industrin.

Möjligheterna som en digital tvilling medför har revolutionerat sättet att utveckla och producera produkter och processer – effektivare produktionsprocesser, högre kvalitet, snabbare verksamhet och innovativare produktutveckling för att nämna några. Trots många fördelar upplever flera företag i Finland utmaningar med att utnyttja digitala tvillingar, sett till dess potential. Främsta orsakerna anses vara brist på tid, kunnig personal samt de ekonomiska resurser som krävs för att skapa de digitala modellerna.

Medelinsamling för att möta utmaningarna

För att råda bot på utmaningarna har Arcada genom sin pågående medelinsamlingskampanj satsat på cirkulär produktion och processutveckling, där de digitala tvillingarna är högst centrala. I praktiken innebär satsningen att ta i bruk digitala tvillingar på Arcada och införskaffa mjukvara för att skapa digitala tvillingar av maskiner och delprocesser som kan användas för digital produktion inom både undervisningen och forskningen.

– Vi har utvecklat studiemoduler kring digitala tvillingar och digitalt stödda miljöer inom ramen för våra examensprogram och redan till hösten syns de digitala tvillingarna inom undervisningen. När tekniken är inkörd kommer vi att inleda med teoretiska föreläsningar och därefter utföra experiment och demonstrationer i de digitala miljöerna. Våra teknikintresserade ingenjörsstudenter är ivriga och ser också fram emot att de digitala tvillingarna integreras i utbildningen, säger Kim Roos, lektor i energiteknik och ansvarig för utbildningen inom energi- och miljöteknik på Arcada.

Potential som möjliggör samarbete

Tack vare de finansiella satsningarna på digitala tvillingar i högskolans undervisning och forskning möjliggörs också tvärvetenskapliga projekt, både inom högskolan men också i samarbete med andra universitet och företag överlag.

– Vi ser fram emot att ha en aktiv roll inom etableringen av de digitala tvillingarna inom olika branscher. Genom att vara en föregångare kan vi få fram synergier som gynnar både utbildning, industri och näringsliv. Vi ser stor potential att i framtida forskningsprojekt och samarbeten bidrar till att industrin lättare kan dra nytta av de kostnadseffektiva och hållbara lösningar som de virtuella miljöerna möjliggör. Samtidigt har vi mycket kompetens i huset att ta vara på som grund för de digitala tvillingarnas etablering inom den finska industrin, poängterar Roos.

Med husets kompetens och nya samarbetsformer i fokus kommer en internationell konferens på ämnet smarta teknologier och undervisning att arrangeras på Arcada under mars 2024. Konferensen ska samla deltagare från olika delar av världen inom teknologi- och undervisningsbranschen, som ett led i att stöda ibruktagandet av bl.a. digitala tvillingar, inte minst på en nationell nivå. Mer information om konferensen kommer att publiceras på Arcada.fi:s kalender.

Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Kategori: Medelinsamling

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling