Nyheter

Ny rekommendation om munskydd vid Arcada

Man med skägg kliar sig på hakan

Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins så kallade upptrappningsfas. 

Arcada lanserar ny strategi 

Student posing for camera

Arcadas strategi med sikte på 2030 är nu lanserad. Strategin tar fasta på bland annat smarta lösningar och nordiskt samarbete. 

Arcada antog rekordantal nya sjukskötarstudenter

Student posing for camera

Arcada har i år antagit ett rekordstort antal nya sjukskötarstudenter som inleder sina studier i höst. Högskolan har medvetet gått in för satsningar som breddar paletten av vårdutbildningar, bland annat genom att till hösten starta en tvåspråkig sjuskötarutbildning tillsammans med Diak.