Nyheter

Roboten är framtidens kollega i Arcadaprojekt 

Student posing for camera

Artificiell intelligens och robotik håller redan på att förändra sättet på vilket vi arbetar. På Arcada startar nu ett nytt projekt kring artificiell intelligens och robotik inom social- och hälsovårdsområdet. 

ARENE: Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl

Student posing for camera

Över 62 000 sökande har idag deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov på nätet, uppdelade i två provgrupper. Det rekordstora provet lyckades tekniskt väl. Samma prov användes för att söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen i olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

Kategori: Utbildning

Sebastian Nyström ny ledamot i Arcadas styrelse 

Sebastian Nyström ny ledamot i Arcadas styrelse 

Sebastian Nyström invaldes i Yrkeshögskolan Arcadas styrelse under bolagsstämman som hölls i maj.  Sebastian Nyström, strategidirektör för SOK, ser utbildning som en av grundpelarna för Finlands välmående i framtiden. Nyström valdes in i högskolans styrelse den 6 maj. 

Kategori: Nyheter

Arcada öppnar campus steg för steg

Man med skägg kliar sig på hakan

Efter två månader av verksamhet på distans återgår Arcadas verksamhet till campus stegvis från och med 14.5. Vårterminens undervisning slutförs på distans och personalen följer regeringens rekommendation om fortsatt distansarbete.