Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Publicerad: 02.03.2023 / Utbildning / Samverkan

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Den senaste tiden har flera studentfilmer än någonsin tidigare deltagit i filmfestivaler internationellt, främst inom Norden. Kortfilmen Sellout, producerad våren 2022 på Arcada, visades på en av Nordens största filmfestivaler i Haugesund i Norge i augusti. Filmen var en av tio nominerade i kategorin Next Nordic Generation, där bidrag från flera nordiska filmskolor deltog.

– Även om det var en upplevelse att få delta så var det inte tävlingen i sig som var det största, utan att få ta del av hur en filmfestival går till, se andras produktioner och knyta nya kontakter, säger Kristofer Söderström, som studerar foto & klipp.

– På festivalen kände man av den nordiska samhörigheten och gemenskapen – den nordiska identiteten inom filmbranschen blev väldigt tydlig. Det känns fint att få vara en del av den imagen och det samarbetet och själv kunna bidra till det med en egen produktion, säger Adrian Blomqvist, som studerar manus & regi.

En filmfestival är en bra första öppning men inte en gratis inträdesbiljett in i branschen, poängterar ändå studenterna. Det behövs hårt arbete och egna initiativ, speciellt för att slå igenom i de gigantiska medialänderna Sverige och Danmark.

– Finlandssvensk film är inte jättekänd ute i världen, framför allt eftersom mycket av innehållet görs för den egna minoriteten. Men jag ser att det finns möjligheter att göra det till en form av exportvara om man fokuserar mindre på språket och mer på innehållet. Vi vill ju vända blickarna mot Finland, säger Söderström.

– Jag håller absolut med om att det finns mer att utforska. Man hoppas att det kunde bli en unik, spännande nisch, säger Blomqvist.

Scen ur Sellout med skådespelarna Tobias Zilliacus och Nicke Lignell.

Arcadafilmer ute i världen

Utöver att Arcada stöder själva filmproduktionen, erbjuder högskolan också ekonomiskt stöd som möjliggör deltagande i festivaler. Att kunna delta i nordiska filmfestivaler motiverar studenterna till kvalitativa produktioner, det är både Söderström och Blomqvist överens om.

– Arcadafilmer på festivaler blir allt vanligare. Under arbetet med Sellout känns det som att festivaler togs upp på allvar och vi uppmuntrades till att utnyttja det som ett sätt att ta vidare den färdiga produktionen, säger Blomqvist.

– Enligt mig skulle det vara bra att redan i början av produktionen ha siktet inställt på en bredare målgrupp och tänka ur ett nordiskt eller internationellt perspektiv. Jag önskar en ännu starkare betoning på det internationella i utbildningen; hur ser filmbranschen ut i andra länder, hur ska man slå igenom utanför Finland, hur söker man om finansiering internationellt, säger Söderström.

Den mediaplattform som nu är under arbete och som ska samla produktioner som görs på Arcada ser de som en viktig förutsättning för att slå igenom i Norden.

– Om våra filmer inte finns tillgängliga för allmänheten har vi svårt att nå ut. Med en plattform som fungerar både som en katalog över vad som gjorts och som ett verktyg för att synliggöra nya produktioner öppnas en helt ny värld. Det är också ett sätt att konkret visa vad vi gör på vår utbildning, säger Blomqvist.

Söderström håller med om att fördelarna med en plattform är stora både för Arcada och för studenterna, och även öppnar upp nya möjligheter till samarbete med andra högskolor och aktörer inom branschen i Norden.

– Genom samarbetsproduktioner med övriga länder behåller vi ett högt kunnande inom film och media i Finland och skapar innehållet här, jämfört med att alla de bästa söker sig till de övriga nordiska länderna för att jobba, säger Söderström.

Medieutbildningen unik i Norden

Arcada är den enda svenskspråkiga filmskolan i Finland, och är unik också ur ett minoritetsperspektiv i hela Norden.

– Norden är ett potentiellt arbetsfält för våra studenter. Alumner kan genom sin svenskspråkighet arbeta i hela Norden, men är framför allt en tillgång för det växande nordiska samarbetet inom film och media på den finländska marknaden, säger Fred Nordström, utbildningsansvarig för Film och media.

Studenterna förbereds för en nordisk verksamhetsmiljö bland annat genom att de får stöd i att skapa en kvalitativ portfolio, ges förutsättningar för mångsidiga nätverk med kommande nordiska kollegor, distributörer och finansiärer i Norden och uppmuntras att delta i festivaler där de kan träffa etablerade professionella inom branschen.

– Målsättningen är att under de kommande tre åren nå ett ökat antal studentfilmer med visningar på olika nordiska arenor, som festivaler, tävlingar, eller via distributörer och andra högskolor. Vi bygger också upp nya samarbeten med högskolor i Sverige och Norge, säger Nordström.

Nordiska filmer och tv-produktioner gör succé både i Norden och internationellt, samtidigt som det sker stora förändringar inom branschen. Nya marknader, förändrade tittarvanor och den snabba tekniska utvecklingen har inverkan på mediekonsumtionen, speciellt bland unga.

– Att satsa på unga filmskapare är att satsa på de som sitter på första raden och vet vad den målgruppen vill ha. Vi tror absolut på ett ökat antal alumner som kommer att jobba med ett nordiskt fokus, sammanfattar Nordström.

Bilder: Sellouts filmteam/Kristofer Söderström

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd