Group image

Arcada får förtjänsttecken för simuleringscenter

Publicerad: 2021-10-08 / Nyheter

Arcadas simuleringscenter har fått Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf:s (SPTY) förtjänsttecken för exemplariskt arbete i att förbättra patientsäkerhet genom simuleringsutbildning och -verksamhet.

Arcadas simuleringscenter, Arcada Patient Safety and Learning Center (APSLC), har i 15 års tid utbildat både yrkeshögskolestudenter och yrkesverksam vårdpersonal. Simuleringscentret möjliggör övningar i en trygg och verklighetstrogen inlärningsmiljö där patientsäkerhet är en hörnsten i verksamheten.

– Trots den pågående pandemin och begränsade kontaktundervisningen under det senaste året har APSLC:s höga utbildningskvalitet aldrig försämrats. Våra simuleringsinstruktörer har entusiastisk skapat nya och innovativa lösningar för simuleringsundervisningen. Nya IT-lösningar har också möjliggjort mångsidiga undervisningsformer, även på distans, säger Christoffer Ericsson, verksamhetsledare för APSLC. 

Finlands patients- och klientsäkerhetsförening SPTY är ett gemensamt forum för patienter, klienter, proffs och experter. Deras uppgift är att utveckla patient- och klientsäkerhet inom social- och hälsovården.  

Förtjänsttecknet för patient- och klientsäkerhet ges till personer och organisationer som aktivt har demonstrerat och utvecklat patientsäkerhet eller bidragit betydande till att utveckla en kultur av öppenhet och patient- och klientsäkerhet. 

– Förutom simuleringsundervisning har APSLC framgångsrikt även utbildat yrkeslivets simuleringsinstruktörer under pandemin, vilket i sin tur bidrar till högklassig simulering i arbetslivet. Vi ser den här utmärkelsen som ett steg mot en allt mer innovativ och specialiserad simuleringsverksamhet som vi fortsätter att utveckla även efter pandemin, säger Ericsson.

På bilden ovan: SPTY:s representant Tarja Pajunen i mitten med APSLC:s ledningsteam Pernilla Stenbäck, Christoffer Ericsson, Annika Skogster och Niko Loimijoki. 

Märi-projektet framskrider och når delmål

Märi-projektet framskrider och når delmål

Pandemin har gett ny skjuts åt tanken på sociala robotar i vård och omsorg – i det fallet som ett led i att minska på de mänskliga kontakterna och därmed smittorisken.

Kategori: Forskning

Arcada får förtjänsttecken för simuleringscenter

Group image

Arcadas simuleringscenter har fått Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf:s (SPTY) förtjänsttecken för exemplariskt arbete i att förbättra patientsäkerhet genom simuleringsutbildning och -verksamhet.

Kategori: Nyheter