Arcada får förtjänsttecken för simuleringscenter

Publicerad: 08.10.2021 / Nyheter

Arcadas simuleringscenter har fått Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf:s (SPTY) förtjänsttecken för exemplariskt arbete i att förbättra patientsäkerhet genom simuleringsutbildning och -verksamhet.

Arcadas simuleringscenter, Arcada Patient Safety and Learning Center (APSLC), har i 15 års tid utbildat både yrkeshögskolestudenter och yrkesverksam vårdpersonal. Simuleringscentret möjliggör övningar i en trygg och verklighetstrogen inlärningsmiljö där patientsäkerhet är en hörnsten i verksamheten.

– Trots den pågående pandemin och begränsade kontaktundervisningen under det senaste året har APSLC:s höga utbildningskvalitet aldrig försämrats. Våra simuleringsinstruktörer har entusiastisk skapat nya och innovativa lösningar för simuleringsundervisningen. Nya IT-lösningar har också möjliggjort mångsidiga undervisningsformer, även på distans, säger Christoffer Ericsson, verksamhetsledare för APSLC. 

Finlands patients- och klientsäkerhetsförening SPTY är ett gemensamt forum för patienter, klienter, proffs och experter. Deras uppgift är att utveckla patient- och klientsäkerhet inom social- och hälsovården.  

Förtjänsttecknet för patient- och klientsäkerhet ges till personer och organisationer som aktivt har demonstrerat och utvecklat patientsäkerhet eller bidragit betydande till att utveckla en kultur av öppenhet och patient- och klientsäkerhet. 

– Förutom simuleringsundervisning har APSLC framgångsrikt även utbildat yrkeslivets simuleringsinstruktörer under pandemin, vilket i sin tur bidrar till högklassig simulering i arbetslivet. Vi ser den här utmärkelsen som ett steg mot en allt mer innovativ och specialiserad simuleringsverksamhet som vi fortsätter att utveckla även efter pandemin, säger Ericsson.

På bilden ovan: SPTY:s representant Tarja Pajunen i mitten med APSLC:s ledningsteam Pernilla Stenbäck, Christoffer Ericsson, Annika Skogster och Niko Loimijoki. 

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning