Unikt samarbetsprojekt lär Arcadas studenter mjuka kompetenser

Publicerad: 08.12.2021 / Forskning

Soft skills, eller mjuka färdigheter, blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför vill projektet VAKEN, ett samarbete mellan flera nordiska och baltiska högskolor, satsa på att ge studenterna kunskaper inom just detta område.

Kreativitet, ledarskap, problemlösning och kritiskt tänkande är några av de mjuka kompetenser som projektet fokuserar på att utveckla. Målet är att ge studenterna färdigheter som garanterat är efterfrågade på framtidens arbetsplatser.

- Vi har utarbetat en unik process för inlärning av mjuka färdigheter. Konceptet testas nu genom intensivveckor där studenter från partnerhögskolor i flera olika länder samarbetar i verkliga projekt som har anknytning till arbetslivet, säger Mikael Forsström, lektor i digital marknadsföring och projektansvarig på Arcada.

Idén med VAKEN är ett kunskapsutbyte mellan studenter, företag och akademisk personal. Studenterna arbetar både självständigt och i grupp med riktiga utmaningar inom företagsvärlden. Med stöd av en handledare samt olika verktyg och hjälpmedel som utarbetats inom ramen för projektet övar studenterna upp sina mjuka kompetenser samtidigt som de utvecklar och presenterar nya lösningar.- Att jobba i internationella team utvidgar ens sociala och professionella nätverk. Under intensivveckan hade jag chansen att öva upp viktiga kompetenser och jag fick även verktyg för hur jag kan vidareutveckla dem. Bland annat lärde jag mig vikten av tydlig kommunikation i arbetslivet, säger Jeanina Cooper, student i företagsekonomi och deltagare i projektet VAKEN.

Framtidens kompetenser

Hittills har hard skills, alltså hårda kompetenser som byggt på utbildning och kunskap, dominerat arbetsmarknaden. Nu lyfts de mjuka kompetenserna upp som allt viktigare för en framgångsrik karriär inom alla branscher.

- Vi vill försäkra oss att studenterna har kompetenser som garanterat är relevanta för deras framtida karriärer, oavsett vad de kommer att arbeta med. Det handlar om färdigheter som aldrig blir föråldrade trots att världen i övrigt är i ständig förändring, säger Forsström.

Inom projektet samlar man som bäst in data och erfarenheter för utveckling. Efter att konceptet testats under intensivveckor 2021 och 2022 kommer materialet att lanseras för allmänheten. VAKEN Extern länk koordineras av Arcada i samarbete med högskolor från Island, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Projektet understöd av NORDPLUS.

Arcada beviljas 500 000 euro för fortsatt utveckling av pålitlig AI

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tio yrkeshögskolor i landet totalt fem miljoner euro i statlig finansiering för forskning, utveckling och innovation. Arcada tilldelas 500 000 euro för att fortsätta utveckla sitt strategiska fokus inom pålitlig AI (artificiell intelligens).

Kategori: Forskning

Unikt samarbetsprojekt lär Arcadas studenter mjuka kompetenser

Soft skills, eller mjuka färdigheter, blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför vill projektet VAKEN, ett samarbete mellan flera nordiska och baltiska högskolor, satsa på att ge studenterna kunskaper inom just detta område.

Kategori: Forskning