Mona Forsskåhl

Rektor Mona Forsskåhl invald i Arenes styrelse

Publicerad: 03.01.2022 / Nyheter

Arcadas rektor Mona Forsskåhl har valts in i styrelsen för Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Den nya styrelsen tillträdde vi årsskiftet.

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene har som huvudsakligt mål att främja yrkeshögskolornas gemensamma intressen. Arenes medlemmar består av alla 24 yrkeshögskolor och deras rektorer. Genom sitt engagemang i Arenes styrelse ser Mona Forsskåhl att hon naturligtvis vill verka för att stärka det goda samarbetet som etablerats.

Det är verkliga omvälvningar på gång inom högskolefältet och just nu görs stora gemensamma satsningar t.ex. på digitala serviceformer som får följder för hela högskolesektorn. I detta läge finns det behov för att stärka förståelsen för den svenskspråkiga professionsutbildningen och dess verksamhetsförutsättningar. Även särdragen i huvudstadsregionen som verksamhetsomgivning för en högskola är viktiga att hålla framme.

- I allt det som pågår inom sektorn behöver vi säkra verksamhetsmöjligheterna även för mindre enheter med starkt forskningsfokus och internationella ambitioner. Och de svenska aktörerna inom yrkeshögskolefältet bör naturligtvis kunna verka också framöver, även om omständigheterna skiljer sig tydligt från de finskspråkiga högskolornas kontext, säger Forsskåhl.

I Arenes styrelse fortsätter sittande ordförande Mervi Vidgrén (Savonia), Jouni Koski (Laurea), Turo Kilpeläinen (LAB), Vesa Taatila (Turku AMK) och Matti Sarén (KAMK).

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning