Arcadas samarbetsförhandlingar avslutade – ny organisation främjar tvärvetenskap

Publicerad: 11.11.2021 / Pressmeddelande

Yrkeshögskolan Arcada har avslutat sina samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna utmynnade i en förnyad organisation som ska bära in i framtiden och balansera högskolans ekonomi.

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada fattade beslut om att inleda samarbetsförhandlingar då prognoserna för högskolans ekonomiska utveckling tyder på en nedgång i statsfinansieringen under de kommande åren. Resultatet av förhandlingarna blev en grundlig omstrukturering av organisationen. Den nya organisationen ska möjliggöra resultatuppfyllelse och spara resurser genom att skapa ökade synergier samtidigt som den förankrar tvärvetenskapligt samarbete.

Situationen har även krävt direkta inbesparingar för att balansera budgeten.

- Den nya finansieringsmodellen för yrkeshögskolorna är utmanande för Arcada som liten yrkeshögskola. Tyvärr syns det tydligt i vår statsfinansiering under de kommande åren och tvingar oss till anpassningsåtgärder för att trygga verksamheten på sikt, säger rektor Mona Forsskåhl.

Förhandlingarna har förlöpt i god anda och många konkreta förslag till strömlinjeformning av organisationen och andra inbesparingar fördes fram.

- Styrelsen fattade ett enhälligt beslut och gav sitt fulla stöd för rektor att verkställa organisationsförändringen. Efter att alla detaljer har slipats börjar den nya organisationen verka från och med årsskiftet, säger styrelseordförande Marcus Rantala.

Förhandlingarna som inleddes 18.10 har berört hela personalen. Åtgärderna har lett till en omorganisering för att bättre motsvara högskolans nuvarande och framtida behov. Personalkonsekvenserna av styrelsens beslut var att sammanlagt åtta personer berördes i form av antingen uppsägningar, omvandling av kontrakt till deltidskontrakt eller alternativt fortsatt anställning med lägre lön.

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande