Arcada inleder samarbetsförhandlingar – hela personalen omfattas

Publicerad: 11.10.2021 / Pressmeddelande

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab har fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen, inklusive högskolans ledning.

Beslutet fattades på basis av behovet att strömlinjeforma organisationen och verksamheten samt anpassa den till den ekonomiska utveckling yrkeshögskolan står inför.

Prognoserna för högskolans ekonomiska utveckling visar på en nedgång i statsfinansieringen under de kommande åren.

- Arcada har inte lyckats växa i samma takt som de övriga yrkeshögskolorna på de mätare som ingår i högskolornas finansieringsmodell. Eftersom statsfinansieringen är ett nollsummespel högskolorna emellan betyder det att även om utvecklingen varit positiv på en del områden väger de inte upp helheten. Således minskar vår andel av totalen, säger rektor Mona Forsskåhl.

Genom en omorganisering siktar högskolan på att skapa en organisationsstruktur som bättre stöder resultatuppfyllelse, ökar möjligheterna att hämta in annan extern finansiering och uppnå inbesparingar för att balansera högskolans underskott.

Samarbetsförhandlingar inleds den 18 oktober 2021

Samarbetsförhandlingarna omfattar hela personalen. Enligt rådande estimat skulle eventuella uppsägningar, permitteringar och övergångar till deltid beröra max. 9 personer. Nedskärningar som berör den undervisande personalen kommer i huvudsak att undvikas.

Ytterligare information:

Mona Forsskåhl

Rektor

+358 50 430 59 40

E-post: mona.forsskahl@arcada.fi

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande