Arcadas fasad

Yrkeshögskolan Arcada fördömer krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för Ukraina

Publicerad: 28.02.2022 / Nyheter

Rätten till liv ska respekteras och Arcada ställer sig emot alla former av aggressioner – oberoende av var i världen de sker. Tillsammans med landets övriga högskolor uttrycker Arcada sitt stöd för Ukraina, dess medborgare och hela dess högskolesamfund.

Högskolan fördömer Rysslands krigshandlingar och brott mot internationell rätt.

– Denna attack har djupt berört oss alla, också inom det finländska högskoleväsendet. Som högskola arbetar vi för en gemenskap baserad på respekt, mångfald och internationella kontakter. Den hänsynslösa invasionen åtföljd av missinformation och faktaförvrängning rubbar i grunden känslan av säkerhet, och samtidigt tilliten mellan människor, konstaterar rektor Mona Forsskåhl.

Högskolan betonar i detta läge sin nolltolerans mot diskriminering.

Lösningarna finns i samarbetet mellan människan och AI

Lösningarna finns i samarbetet mellan människan och AI

Dagens gästbloggare: Alumn Rick Aller, Tradenom 2010, vd 720 Degrees Det var ett dumt beslut, såhär i efterhand sett, att utveckla världens första analysverktyg för inneklimat som använder sig av artificiell intelligens.

Kategori: Blogg

Arcada startar gratis kurs för sökande till utbildningarna förstavårdare, fysioterapeut och kulturproducent

Student som skriver på laptop.

Inför vårens antagningsrunda får alla som planerar söka till fysioterapi, förstavård och kulturproducentskap stöd genom en online självstudiekurs. Alla intresserade kan anmäla sig till kursen redan fr.o.m. 16.1.2023. Sluttenten för kursen fungerar som urvalsprovets första del och alla som blir godkända får studiepoäng som räknas tillgodo inom ramen för examen. 

Kategori: Utbildning