Arcadas fasad

Yrkeshögskolan Arcada fördömer krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för Ukraina

Publicerad: 28.02.2022 / Nyheter

Rätten till liv ska respekteras och Arcada ställer sig emot alla former av aggressioner – oberoende av var i världen de sker. Tillsammans med landets övriga högskolor uttrycker Arcada sitt stöd för Ukraina, dess medborgare och hela dess högskolesamfund.

Högskolan fördömer Rysslands krigshandlingar och brott mot internationell rätt.

– Denna attack har djupt berört oss alla, också inom det finländska högskoleväsendet. Som högskola arbetar vi för en gemenskap baserad på respekt, mångfald och internationella kontakter. Den hänsynslösa invasionen åtföljd av missinformation och faktaförvrängning rubbar i grunden känslan av säkerhet, och samtidigt tilliten mellan människor, konstaterar rektor Mona Forsskåhl.

Högskolan betonar i detta läge sin nolltolerans mot diskriminering.

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg