Student Martin Nyholm står framför Arcada.

Två språk, dubbla möjligheter

Publicerad: 25.02.2022 / Utbildning

Sjukskötare med kompetens att arbeta på både svenska och finska, men också dubbelt upp med fördelar under själva studierna. Den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen genomförs som ett samarbete mellan yrkeshögskolorna Arcada och Diak och ger studenterna möjlighet att ta del av allt som högskolorna tillsammans kan erbjuda. 

Sjukskötare, och dessutom på två språk. Valet var lätt när Martin Nyholm ville testa på en helt ny bransch efter mer än tjugo år som elmekaniker.

- Jag ville byta till ett mer människonära arbete. Den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen kändes direkt rätt för mig och de flexibla studierna passade mig som redan var i arbetslivet. Vi har en stor del av de teoretiska studierna på distans, medan de praktiska övningarna ordnas på plats, säger Nyholm, som hör till den första årskursen av studenter på utbildningen som startade hösten 2020.

Utöver professionella kunskaper på både finska och svenska erbjuder den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen även dubbelt med fördelar när det kommer till själva studierna.

- Jag ser det som en massiv fördel att två högskolor tillsammans erbjuder en utbildning. Det finns två campus med studie- och simuleringsutrymmen som kompletterar varandra, en bred och kunnig lärarkår och möjlighet att få ny kunskap och stöd från två olika håll, säger Nyholm.

Tvåspråkiga studier, tvåspråkig vård

Studierna genomförs genomgående på två språk med varannan kurs på finska, varannan på svenska. Samma mönster återfinns i språkuppdelningen bland studenterna på Nyholms årskurs.

- Ungefär hälften har svenska som modersmål, hälften finska. Men oavsett språkbakgrund upplever jag att vi alla nu har samma starka tvåspråkighet när det kommer till sjukskötaryrket. Det kommer att vara en fördel var vi än väljer att jobba i framtiden, säger han.

Nyholm har redan under sina första praktikperioder sett den praktiska nyttan med att behärska båda språken.

- Speciellt i vården av barn och äldre personer inger det trygghet att kunna bemöta patienterna på deras eget modersmål. Och visst känns det tufft att åka ut på praktik och få berätta att jag studerar på två språk och två högskolor samtidigt, säger Nyholm.

Den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen erbjuds i samarbete med Yrkeshögskolan Diak. Ansökan till utbildningen är öppen 16.3.2022 - 30.3.2022.

Det finns ingen åldersgräns för att rädda liv

Två personer övar hjärt- och lungräddning.

Att kunna identifiera ett nödtillstånd, kalla på hjälp och inleda återupplivning kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Yrkeshögskolan Arcada deltar i projektet Kids Save Lives som lär barn att ingripa i nödsituationer.

Kategori: Utbildning

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Studenter på föreläsning

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kategori: Utbildning