Arcada bygger unikt kunskapscentrum - hälsoteknologiska lösningar i fokus

Publicerad: 09.02.2022 / Pressmeddelande

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub erbjuder studenter, yrkesaktiva ergoterapeuter och fysioterapeuter, forskare och företag en möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar. Centrumet blir verklighet genom donationer till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som genomförs i samband med högskolans pågående 25-årsjubileum.

Hälsoteknologi är en del av framtiden och det görs stora satsningar för att digitalisera social- och hälsovården. Yrkeshögskolan Arcada skapar nu ett unikt svenskspråkigt kunskapscentrum i huvudstadsregionen med fokus på digitala lösningar inom rehabilitering.

– På europeisk nivå har vi redan länge kunnat se att digitala lösningar och applikationer använts framgångsrikt för att diagnostisera, följa upp och förhindra olika typer av sjukdomar och nedsättningar. Nu börjar samma utveckling ta fart i Finland, säger Annikki Arola, ansvarig för utbildningen till ergoterapeut samt medlem i arbetsgruppen bakom centrumet.

Det här kräver att de nuvarande metoderna och tjänsterna utvecklas, vilket i sin tur ställer nya krav på personalen inom social- och hälsovårdssektorn. Arcada, som ensam bär ansvar för utbildningen i ergoterapi och fysioterapi på svenska i landet, vill gå i bräschen för utvecklingen.

– Vi måste säkerställa att framtidens experter har kompetens och självsäkerhet att använda nya digitala lösningar i sitt arbete. För tillfället ingår utveckling och användning av hälsoteknologi inte i de svenskspråkiga rehabiliteringsutbildningarna i Finland och det vill vi nu ändra på, säger Arola.

Arcadas nya lärmiljö består av ett hälsoteknologiskt gym samt utrymmen för simulering där hälsoteknologiska lösningar utnyttjas. Miljön placerar användaren i centrum och medför nya sätt att erbjuda rehabilitering och samla in data för vidare forskning. Studenterna kan simulera hur olika funktionsnedsättningar påverkar vardagen och får därigenom djupare förståelse för vad de innebär.

Skapandet av miljön inleds nu med stöd av donationer från Stiftelsen Tre Smeder, Helsingestiftelsen samt Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse, vars donation riktats till att speciellt stöda personer med synskada. Centrumet planeras vara färdigt till läsårsstart hösten 2022.

Arcada Health Tech Hub är ett av fem donationsändamål i medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som uppmärksammar högskolans 25-årsjubileum. Genom att utveckla högskolans inlärnings- och forskningsmiljöer kan Arcada allt bättre svara på samhällets behov och säkerställa att det både nu och i framtiden erbjuds högklassiga och relevanta tjänster också på svenska.

Bild: Arcadas blivande fysioterapeuter bekantar sig med de första simuleringsmöjligheterna i ett av de rum som nu håller på att utvecklas.

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande