Arcada deltar i kampanjen Jag är antirasist 24.1–6.2

Publicerad: 24.01.2022 / Nyheter

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen inleder i dag en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Arcada deltar i kampanjen genom att lyfta upp dessa frågor i sina kanaler samt uppmuntra studenter och personal att dela med sig av sina tankar om och upplevelser av rasism.

Etniska och religiösa minoriteter möter rasism i Finland både i form av enskilda rasistiska gärningar och som diskriminering och uteslutning i vardagen. Rasism förekommer på bred front inom olika delområden av samhället: inom undervisning och utbildning, i arbetslivet och i offentliga lokaler.

Arcada är den mest internationella finländska yrkeshögskolan i förhållande till sin storlek. Det här är något vi är stolta över, men med det kommer också ett ansvar. Vi värnar om mångfald och vill att alla ska uppleva studie- och arbetsmiljön på Arcada som trygg och inkluderande.

Vi jobbar hårt för att rasism inte ska förekomma på Arcada, men vi vill bli ännu bättre. Under kampanjen kan du dela med dig av dina erfarenheter och tankar. Extern länk Har du upplevt rasism på Arcada? Hur kan vi aktivt bekämpa förekomsten av rasism? Alla erfarenheter är viktiga och du är helt anonym.

Genom att samla in material vill vi öka vår egen medvetenhet om rasism. Det är viktigt att förstå vilket omfattande fenomen det är fråga om för att kunna identifiera, bli medveten om och förändra omständigheterna.

Vi uppmuntrar även dig att ingripa i och bekämpa rasism. På kampanjens webbplats Extern länk kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning