Ergoterapistudent Katarina Wanamo på campus.

Arcadas ergoterapeuter är med och skapar en värdig vardag

Publicerad: 23.02.2022 / Utbildning

På Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors finns Finlands enda svenskspråkiga utbildning i ergoterapi. Ergoterapeuter arbetar i situationer där en person, på grund av till exempel sjukdom eller funktionsvariation, behöver stöd för att få en fungerande vardag.

Ergoterapeutens roll är väldigt bred och mångsidig, säger Annikki Arola, utbildningsansvarig på utbildningen i ergoterapi vid Arcada.

– Ergoterapins syfte är att göra vardagen värdig för personer som lever med en nedsättning. Tillsammans med personen tar ergoterapeuten fram lösningar som behövs för att få vardagen att fungera. Det kan handla om att anpassa bostäder så att en person kan röra sig med rollator eller att stöda barn att få en meningsfull vardag bestående av lek och skola.

Flexiblare studier

Från och med hösten 2022 kommer utbildningen i ergoterapi vid Arcada att erbjudas i form av flerformsstudier. Det innebär ökad flexibilitet, vilket det funnits en stor efterfrågan på.

– Under åren har vi fått flera förfrågningar om vuxenutbildning och möjlighet att avlägga studier i ergoterapi på distans. Vi är de enda i Finland som utbildar på svenska – nu får alla i hela Svenskfinland, men också personer i Sverige, möjlighet att avlägga examen i ergoterapi hos oss, säger Arola.

Annikki Arola

Flerformsutbildningen innebär att det mesta av undervisningen sker online, så som föreläsningar, workshoppar och andra aktiviteter. Studenten behöver ändå kunna avvara två till tre dagar per månad på campus i Helsingfors.

– Under campusdagarna ligger fokus på reflektion tillsammans med de andra studenterna och praktiska färdigheter. Från och med hösten kommer studenterna att kunna jobba konkret med personer som har en nedsättning i Arcada Health Tech Hub. I den nya lär- och simuleringsmiljön får de öva vad det innebär att ta hälsoteknologi i bruk och lära sig möta olika grupper i en trygg, ledd situation. I utbildningen ingår också praktik, som även den är flexibel och kan avläggas till exempel på hemorten.

Studierna i ergoterapi är heltidsstudier med undervisning som sker dagtid, måndag till fredag. Det är alltså inte en utbildning man avlägger vid sidan om ett heltidsjobb. Tack vare möjligheten att till största del studera på distans, är de här studierna ändå lättare att kombinera med familje- och privatliv jämfört med studier som kräver hundra procent närvaro på campus.

– Utbildningen riktar sig till dem som har ett yrke sedan tidigare och vill sadla om, men också till ungdomar som avlagt en examen på andra stadiet, säger Arola.

En utbildning som gör skillnad

Arola rekommenderar utbildningen för dem som vill göra en skillnad i folks vardag och använda sitt kreativa och innovativa tänkande.

– Ergoterapeuter har möjlighet att hjälpa personer med nedsättning att återfå en meningsfull vardag. Personen är starkt i fokus – det finns inte ett recept som passar alla, utan ergoterapeuten får hitta lösningar tillsammans med personen som behöver stöd.

Ergoterapeuter jobbar för det mesta med rehabilitering inom social- och hälsovård. Den kompetens ergoterapeuten får kan även utnyttjas inom andra områden i samhället där det finns behov av att möjliggöra aktiviteter för personer med olika utmaningar i vardagen. Arbetsutsikterna är ett stort plus.

– Det råder brist på ergoterapeuter, särskilt svenskspråkiga. Arbetslösheten inom branschen ligger i princip på noll procent, säger Arola.

Katarina Wanamo valde att sadla om – började studera ergoterapi vid Arcada

Efter över tio år inom småbarnspedagogiken kände Katarina Wanamo att det var dags för en förändring. Wanamo hade utexaminerats till socionom från Arcada år 2008, och jobbat inom samma bransch sedan dess.

– Jag tyckte om mitt jobb men kände att jag måste se något annat också – det fanns inte utrymme för mig att utvecklas inom småbarnspedagogiken. Jag hade provat på att jobba som daghemsföreståndare men det var inte min grej, utan jag ville vara mer med barnen. Tempot började vara hektiskt med många barn och mycket pappersarbete att hålla reda på. Då började jag fundera på vad som skulle beröra samma område där jag skulle ha nytta av socionompappren. Jag råkade träffa min gamla chef som studerade ergoterapi och rekommenderade utbildningen, säger Wanamo.

Ergoterapistudent Katarina Wanamo.

Wanamo sökte till Arcada och inledde studierna hösten 2020. Wanamo rekommenderar varmt utbildningen i ergoterapi och är särskilt nöjd med kvaliteten på undervisningen.

– Studierna är väldigt mångsidiga bestående av föreläsningar, grupparbeten och praktik. Den praktiska delen är viktig för att se hur allting funkar i verkligheten samtidigt som den kopplar till teorin vi läser. Arcada tar in många föreläsare från fältet som är experter på något visst område. Lärarna är kunniga med lång erfarenhet av att ha jobbat med ergoterapi.

Höstens ortoskurs sticker särskilt ut som ett positivt exempel på inspirerande pedagogik. Ortos är ett hjälpmedel som används för att stöda olika delar av kroppen.

– På ortoskursen fick vi själva skapa, prova på och göra med händerna. Det var som en ”mini-praktik”. Vi arbetade i par eller grupper och fick i uppgift att göra ortoser till en handsjukdom eller -skada. Slutligen skulle vi förklara varför vi gjort just de ortoserna, hur de skulle stöda personen och hjälpa hen att vara aktiv, säger Wanamo.

Samma Arcada, men ändå inte

För Wanamo var Arcada bekant sedan tidigare och kändes som ett tryggt val. Jämfört med för över ett decennium sedan känns Arcada likadant, men ändå inte.

– Det är tydligt att Arcada strävar efter att hänga med i utvecklingen. Högskolan har bra digitala verktyg, till exempel itslearning. Idag talas det också mycket mer om studenternas välmående än för tio år sedan. På Arcada är studenten inte bara en siffra som ingen bryr sig om, utan här blir man sedd och hörd.

Det internationella samarbetet är också en stor fördel.

– Under första året hade vi en onlinekurs tillsammans med lärare och studenter från andra europeiska länder, det var jätteroligt. Det fanns också en möjlighet att ansöka om plats på en nordisk kurs om integration och nordiska grupper, till vilken jag och några andra blev antagna och deltog i. Kursen hölls på Island i höstas. På Arcada finns många möjligheter till nordiskt samarbete. Du kan också göra din praktik utomlands, säger Wanamo.

Hjälpa andra att uppnå sin fulla potential

Ergoterapeuter stöder både barn och vuxna med nedsättningar eller utmaningar av olika slag. Wanamo var tidigare säker på att hon som ergoterapeut vill jobba med barn, men genom studierna har hon också kommit i kontakt med andra grupper.

– Som ergoterapeut vill jag hjälpa personen att uppnå sin fulla potential, vara där som ett stöd, utveckla och möjliggöra något som är meningsfullt för just hen. Just nu gör jag praktik på Coronaria i Malm, och det är inspirerande att se hur ergoterapeuter närmar sig utmaningarna på tusen olika sätt. Allt handlar om att se personen: att läsa människor och ha tålamod. Olika personer behöver olika lösningar. Som ergoterapeut får du verkligen forma yrket till något som passar dig själv och dina styrkor.