Med gemensamma krafter mot pandemin

Publicerad: 31.01.2022 / Nyheter

En hög vaccinationstakt är ett av våra främsta vapen mot den pågående coronapandemin. Bland Arcadas personal, studenter och alumner finns ett flertal hjältar som ställer upp och hjälper med coronavaccinationerna med mål att hindra pandemins framfart. 

Lektor i vård på dagen och hälsovårdare och vaccinatör på kvällen, beskriver Arcadas lektor Anu Nyberg de senaste veckorna i en uppdatering på sociala medier. Hon och flera andra av Arcadas medarbetare har valt att ställa upp och vaccinera vid sidan om undervisningsjobbet. Nyberg har vaccinerat både kvällstid samt under sin vintersemester, precis som kollegan Annika Skogster.

- Jag har varit med sedan vaccinationerna körde i gång för ett år sedan. Tidvis har jag både vaccinerat och svarat i tidsbokningstelefonen. Till arbetet hör även att förbereda vaccinet samt att dokumentera vaccineringarna, säger Skogster, lektor i vård.

Lektor i vård Annika Skogster tillsammans med Arcadas studenter Lia Lehtinen och Janina Blomqvist samt alumn Ann-Jeanette Simonsén.

Coronavirusvaccinet både skyddar mot sjukdom och förebygger smittspridning. Institutet för Hälsa och välfärd THL ser vaccinet som en av de viktigaste möjligheterna att bekämpa pandemin. Bristen på vårdpersonal som kan sköta vaccineringar har ändå varit stor och de frivilligas insats är betydelsefull. Petra Ekman, lektor i hälsovård, har snart ett år av vaccinationsarbete bakom sig.

- Vi är ett team med frivilliga inhoppare utöver standardpersonalen. Det är viktigt att vi som ställer upp är behöriga och kunniga. Det är inte bara att sticka en nål i en annan människa, utan man måste ha kunskap om själva processen och veta hur man handleder patienten. Därtill måste man ha koll på alla direktiv gällande vaccinen, säger hon.

Målet med vaccinationerna i Finland är att minska den sjukdomsbörda som viruset orsakar, förhindra dödsfall och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Christine Stockmann-Broo och Anu Nyberg under ett skift på en vaccinationspunkt i Helsingfors.

- Genom att ställa upp drar jag mitt strå till stacken för att vi ska komma ur det här besvärliga pandemiläget. Om vi som har möjlighet att ställa upp gör det behöver man förhoppningsvis inte kalla in till exempel beväringar, säger lektor i vård Christine Stockmann-Broo.

Bland de som gör en viktig insats i kampen mot pandemin och ser till att hålla vaccinationstakten uppe finns även många av Arcadas alumner och studenter.

Nygamla krafter lotsar Arcadas förtroendeorgan vidare 

Förvaltningsrådet har utsett nya ordförande och medlemmar för Yrkeshögskolan Arcadas förtroendeorgan. Det blir en klar kontinuitet i verksamheten då samtliga ordförande redan tidigare haft en koppling till högskolan. Samtidigt stärks både förvaltningsrådet och högskolans styrelse med nya krafter.

Kategori: Nyheter