Arcada färdigställer sitt hälsoteknologiska centrum med donation från Algol

Publicerad: 09.01.2023 / Medelinsamling

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub slutförs under vårvintern 2023 tack vare en donation på 25 000 euro från företagskoncernen Algol. Centrumet kommer främst att utnyttjas av studenter i ergoterapi och fysioterapi, men ger även yrkesaktiva, forskare och företag möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar.

Algol donerar 25 000 euro till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som inleddes i samband med högskolans 25-årsjubileum.

– Arcada erbjuder högklassig utbildning på områden som är av central betydelse för Algol-koncernens och dess kunders verksamhet inom många olika branscher. Vi är mycket glada över att kunna bidra till slutförandet av en av de nya inlärningsmiljöerna, säger Algols verkställande direktör Alexander Bargum.

Algol är en branschöverskridande koncern med dotterbolag i flera länder, som importerar och erbjuder produkter och tjänster för att möta behoven inom industri och hälso- och sjukvård.

Extern finansiering avgörande

Arcadas nya lärmiljö Health Tech Hub består av ett hälsoteknologiskt gym samt utrymmen för simulering där hälsoteknologiska lösningar utnyttjas. Miljön används både för undervisning och forskning.

– Oberoende av bransch behöver dagens högskolestudenter kunna hantera och verka i miljöer där digitala verktyg är vardag. Därför gör Arcada en storsatsning på att skapa digitalt stödda inlärningsmiljöer som både säkrar studenternas digitala kompetens och skapar förutsättningar för utvecklingssamarbete med företag och omgivande samhälle, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl.

De nya miljöerna ger studenterna nutida simuleringsmöjligheter där de lär sig av varandra och samarbetar över utbildningsgränserna för att ta fram nya efterfrågade lösningar.

Extern finansiering är avgörande för att kunna förverkliga inlärningsmiljöerna. Högskolornas statliga finansiering har minskat betydligt under de senaste åren, och ger inte utrymme för kvalitetshöjande investeringar. Med samlade krafter kan vi värna om en levande tvåspråkighet och mångfald inom både den offentliga sektorn och näringslivet. Genom att stöda oss deltar företagen i Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete, sammanfattar Forsskåhl.

Arcada Health Tech Hub stöds även av Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse, Helsingestiftelsen, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Otto A. Malms donationsfond och Stiftelsen Tre Smeder.

Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Kategori: Medelinsamling

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling