Arcada samarbetar med externa partner för att stärka internationella studenters lokala sysselsättning  

Publicerad: 15.12.2022 / Forskning

Det Erasmus+-finansierade projektet "INTERLOCALITY - increased local employability of international degree students" tar Arcada ett steg närmare målet att öka den lokala sysselsättningen för sina internationella studenter och alumner inom teknik och företagsekonomi.   

Att locka till sig, behålla och inkludera internationella studenter lokalt är ett viktigt strategiskt mål för regeringar, regioner och högskolor globalt sett. Internationella studenterna upplever i sin tur ofta utmaningar, såsom färre möjligheter till anställning och en tuffare, ibland till och med fientlig, miljö i sina värdländer jämfört med lokala studenter.

Situationen är inte unik för Finland utan är densamma i många andra länder. Genom projektet INTERLOCALITY Extern länk har Arcada gått samman med University College of Northern Denmark Extern länk, Fachhochschule Muenster Extern länk, FONTYS University of Applied Sciences Extern länk och SEND Extern länk, för att utveckla nya verktyg och metoder för att ta sig an ovannämnda utmaningar.

- Vi vet att internationella studenter är mycket ambitiösa som utmanar sig själva genom att lämna sina hemländer och bekvämlighetszoner, i sin strävan efter akademiska möjligheter och framtida karriärer. Hand i hand med detta uppstår ofta en rad utmaningar, såsom kulturella skillnader, ekonomiska svårigheter och i vissa fall till och med diskriminering och rasism, säger Sandra Slotte, ansvarig för hållbart karriärstöd samt projektledare för INTERLOCALITY på Arcada.

Trots vetskapen om dessa problem ligger det inte i lärosätenas makt att säkra sysselsättningen för sina studenter. I stället måste studenterna helt förlita sig på att lokala företag och organisationer vill rekrytera och behålla dem.

- Här ser vi ett tydligt gap mellan högskolestudier och sysselsättning. Med INTERLOCALITY vill vi överbrygga detta gap genom att involvera alla fyra huvudaktörer som faktiskt påverkar de internationella studenternas lokala sysselsättning: de internationella examensstudenter själva, anställda vid lärosätena, lokala företag samt aktörer inom tredje sektorn. Först ut genomför vi strax över hundra intervjuer inom intressentgrupperna i fyra av projektets partnerländer, för att kartlägga behov och synpunkter. De första rapporterna kommer att finnas tillgängliga våren 2023 och dessa utgör grunden för den fortsatta utvecklingen av projektet, säger Slotte.

Projektet samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program. I Finland stöds projektet av undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Business Finland och Helsingforsregionens handelskammare.

På Arcada är INTERLOCALITY-projektet en av huvudaktiviteterna inom det nationella programmet Talent Boost Extern länk.

För mer information, vänligen kontakta:

Sandra Slotte

Ansvarig för hållbart karriärstöd

INTERLOCALITY-projektledare vid Arcada

Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Kategori: Evenemang

”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar

Det är över tio år sedan Arcada inledde forskning inom AI (artificiell intelligens) och banade väg på området med bland annat masterutbildningen Big Data Analytics. Under de senaste åren har Arcada ytterligare skärpt sitt fokus inom Al-forskning genom att specifikt fokusera på etiska frågor relaterade till nya teknologier och på interaktion mellan människor och robotar.

Kategori: Artificiell intelligens