Arcada beviljas 500 000 euro för fortsatt utveckling av pålitlig AI

Publicerad: 08.12.2022 / Forskning

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tio yrkeshögskolor i landet totalt fem miljoner euro i statlig finansiering för forskning, utveckling och innovation. Arcada tilldelas 500 000 euro för att fortsätta utveckla sitt strategiska fokus inom pålitlig AI (artificiell intelligens).

AI har en ökande inverkan på samhällets funktioner såsom demokrati, fred och medborgarhälsa, inte minst sett ur ett perspektiv där nya möjligheter skapas för samhället. Samtidigt finns det etiska utmaningar inom AI, uppmärksammande av EU-kommissionen, Europaparlamentet, FN och World Economic Forum – där fokus ligger på att lobba för hållbar och etisk användning av AI i samhället.

Arcadas Laboratorium for Trustworthy AI, med överlärare Magnus Westerlund som primus motor, är grundat för att tillika tackla dessa utmaningar. Som en av de första forskargrupperna i världen på området, bidrar labbet till ett framgångsrikt och holistiskt tillvägagångssätt för att utvärdera hur den pålitliga och hållbara utvecklingen av AI kan säkerställas. Här är de etiska och filosofiska värderingarna och ståndpunkterna kartlagda som de viktigaste aspekterna inom bedömningsprocessen av pålitlig AI. Bedömningsprocessen sker genom Z-Inspection®-metoden Extern länk, en känd metod för bedömning av pålitlig AI.

- Tack vare att vi tilldelas detta bidrag kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete för att minska eller hindra oavsiktliga följder av AI-lösningar, genom att i ett tidigt skede granska de möjliga konsekvenserna från många olika håll, säger akademichef Henrika Franck.

Laboratory for Trustworthy AI är del av ett tvärvetenskapligt och internationellt forskarnätverk som utbildar organisationer och aktörer i att utvärdera den hållbara och etiska användningen av AI. Labbet kopplar samman den akademiska världen och det civila samhället, inklusive utvecklare av AI-lösningar, studenter, slutanvändare, forskare och intressenter.

Läs mer om AI vid Arcada:

För mer information vänligen kontakta:

Magnus Westerlund, överlärare och projektansvarig

Henrika Franck, akademichef

Arcada beviljas 500 000 euro för fortsatt utveckling av pålitlig AI

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tio yrkeshögskolor i landet totalt fem miljoner euro i statlig finansiering för forskning, utveckling och innovation. Arcada tilldelas 500 000 euro för att fortsätta utveckla sitt strategiska fokus inom pålitlig AI (artificiell intelligens).

Kategori: Forskning

Unikt samarbetsprojekt lär Arcadas studenter mjuka kompetenser

Soft skills, eller mjuka färdigheter, blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför vill projektet VAKEN, ett samarbete mellan flera nordiska och baltiska högskolor, satsa på att ge studenterna kunskaper inom just detta område.

Kategori: Forskning