Företagsidéer tar fart i Arcadas entreprenörskapsprogram

Publicerad: 07.12.2022 / Entreprenörskap

Närmare tio nya företagsidéer går denna höst från vision till verklighet inom Arcadas nya entreprenörskapsprogram. Arcada Entrepreneurship Hub utgör en mötesplats som uppmuntrar till företagande, kreativitet och innovation – över språk- och utbildningsgränser.

Arcada Entrepreneurship Hub stöder studenterna på flera plan under deras resa mot ett eget företag. Under åtta veckor får de konkreta verktyg och handledning av Arcadas egna experter, alumner och gästföreläsare i en unik omgivning som skapats för att stöda företagarambitioner.

- Vi fokuserar på att lära ut ett entreprenöriellt tankesätt som omfattar den helhet som behövs när man ska bygga upp ett eget företag. Jag vill utmana studenterna och få dem att vända och vrida på sina idéer för att hitta guldkornen, säger Fredrik Sirén, entreprenörskapscoach på Arcada.

Arcada Entrepreneurship Hub har utvecklats i samarbete med Helsingfors stad. Genom campusinkubatorprogrammet vill staden stöda företagande och entreprenörskap på högskolorna. Därtill byggs ett värdefullt nätverk upp högskolorna emellan.

– Arcadas styrka inom detta program är att vi är en branschövergripande högskola med all verksamhet på ett gemensamt campus. Alla studenter, oavsett utbildning eller språkbakgrund, är välkomna med och det skapar stor potential för nya innovationer, säger Sirén.

På slutrakan i den första rundan

I oktober inleddes programmet med svensk- och engelsktalande bachelor- och masterstudenter från Arcadas alla branscher.

- Vi har tidigare deltagit i en kurs om entreprenörskap på Arcada och fick där upp ögonen för företagande. Genom detta program kan vi konkret jobba vidare med vår idé och utveckla den till ett riktigt företag, säger Jonas Irjala, som studerar informationsteknik och utvecklar en företagsidé tillsammans med sin bror.

Franz och Jonas Irjala utvecklar en gemensam företagsidé.

Bröderna vill skapa och sälja ett så kallat hemförråd, en samling av förnödenheter som förbereder hushållen på olika krissituationer.

- Problemet vi identifierade och vill lösa var att folk är medvetna om att de borde ha en viss beredskap, men inte vill sätta tid och energi på att åtgärda det. Vårt företag ska erbjuda allt snabbt och enkelt genom ett enda klick. Om fem år ska det vara självklart för alla i Finland att det är oss man vänder sig till för denna produkt, säger Franz Irjala, som studerar process- och materialteknik.

Entreprenörskapsprogrammet har hjälpt dem finslipa grundidén och gett dem nya perspektiv på hur den måste utvecklas för att kunna slå igenom i en verklig marknadssituation.

- Det har varit enormt lärorikt att träffa personer med olika bakgrund inom entreprenörskap och ta del av deras tankar. Sedan har det varit en väldigt stöttande och optimistisk anda inom programmet, där alla bidrar till att lyfta företagsidéerna till nästa nivå, sammanfattar Franz och Jonas Irjala.

Arcada tackar Helsingestiftelsen som varit med och möjliggjort förverkligandet av lärmiljön Arcada Entrepreneurship Hub miljön genom en donation till högskolans pågående jubileumsinsamling.

Företagsidéer tar fart i Arcadas entreprenörskapsprogram

Närmare tio nya företagsidéer går denna höst från vision till verklighet inom Arcadas nya entreprenörskapsprogram. Arcada Entrepreneurship Hub utgör en mötesplats som uppmuntrar till företagande, kreativitet och innovation – över språk- och utbildningsgränser.

Kategori: Entreprenörskap