Oskar och Robert Kirmes tävlar i redskapsgymnastik.

Arcada stöder toppidrottarna på vägen mot examen

Publicerad: 15.02.2023 / Utbildning

Arcadas samarbete med idrottsakademin Urhea stöder den som står med ena foten i toppidrotten och den andra i studievärlden. För studenterna är det värdefullt att kunna få en utbildning samtidigt som de siktar mot medaljerna.

Bröderna Oskar och Robert Kirmes är inne på sitt andra studieår på utbildningen i företagsekonomi på Arcada. Att börja studera i detta skede av livet var inte självklart för någon av dem, eftersom de båda tränar och tävlar på elitnivå inom redskapsgymnastik med siktet inställt på OS i Paris år 2024.

– Arcadas samarbete med Urhea var en avgörande faktor för att vi skulle kunna kombinera idrotten med studier. I och med tävlingar och läger kan det komma perioder då vi är borta flera veckor. Det har fungerat jättebra tack vare lärarnas och studievägledarnas stöd och vi kan varmt rekommendera Arcada, säger Robert Kirmes.

Ibland är det ändå utmanande att få tiden att räcka till, och av en toppidrottande student krävs självdisciplin och prioriteringar. Samtidigt fungerar studierna som en balans och motvikt till idrotten.

– Man måste såklart ta mer ansvar själv och också be om mer hjälp, men det har aldrig varit några problem med att hitta en lösning. Vi har byggt upp ett bra system där vi på förhand kommer överens om hur studierna ska läggas upp då vi är borta, och där lärarna litar på oss så länge vi levererar det vi lovat.

Orsaken till att det blev just studier i företagsekonomi hänger också ihop med det brinnande intresset för idrotten.

– En dröm för oss är att någon dag i framtiden kunna jobba med redskapsgymnastiken genom ett eget företag. Studierna ger oss förståelse för företagsvärlden och vad man ska tänka på som entreprenör. Via praktiken bygger vi nu nätverk som kombinerar båda dessa stigar, säger Robert Kirmes.

För idrott och livet – redan i 20 år

Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea fyller 20 år i år och Arcada har varit med sedan starten. Årligen deltar ungefär 20–30 av högskolans studenter i samarbetet.

– För att nå toppnivå krävs många år av intensiv satsning, och det infaller i samma tidsintervall som då man borde studera. Det kan vara utmanande att börja studera först då idrottskarriären är över, eller i värsta fall kan en plötslig skada sätta stopp för ens drömmar. Då är det bra att ha en examen, säger Joachim Ring, utbildningsansvarig för fysioterapi och Urhea-ansvarig på Arcada.

Medan Urhea erbjuder studenterna tjänster och expertis gällande idrotten, bidrar Arcada med stöd för hur man får studierna att löpa parallellt med satsningen på idrotten.

– Som högskola ser jag att vi har en viktig roll i att erbjuda studenter som vill satsa på en dubbelkarriär denna möjlighet. Betydelsen av både idrott och utbildning är stor i samhället och att kunna kombinera dessa två är en vinst för alla, säger Ring.

Bild: Privat