Four students

Ansökan till våra engelska bachelorutbildningar pågår 15 december 2022–20 februari 2023

Publicerad: 15.12.2022 / Nyheter

Ansökningsperioden till våra engelskspråkiga bachelorutbildningar International Business och Mechanical and Sustainable Engineering har nu börjat.

Under ansökningsperioden 15 december 2022–20 februari 2023 kan du söka till två av våra engelskspråkiga bachelorutbildningar:

Notera att ansökan kan stänga tidigare ifall alla platser fyllts. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så fort som möjligt efter att ansökan öppnat. Du kan läsa om ansökningsförfarandet och antagningsprocessen på våra sidor om ansökan och antagning (på engelska). Alla ansökningar lämnas in via den nationella portalen Studieinfo Extern länk.

Ifall du har frågor om ansökan, behörighetskrav eller antagning kan du kontakta Arcadas antagningsservice per epost. De, och våra studentambassadörer som gärna delar med sig av sina studieerfarenheter, nås även i chattverktyget Unibuddy.

Ansökningsperioden till bachelorutbildningen Nursing (på engelska) och samtliga engelskspråkiga masterutbildningar (på engelska) infaller 4–18 januari 2023.

Arcada färdigställer sitt hälsoteknologiska centrum med donation från Algol

dekorative

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub slutförs under vårvintern 2023 tack vare en donation på 25 000 euro från företagskoncernen Algol. Centrumet kommer främst att utnyttjas av studenter i ergoterapi och fysioterapi, men ger även yrkesaktiva, forskare och företag möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar.

Kategori: Medelinsamling