Arcada tar i bruk högskoleprovet för utbildningar inom idrott och teknik

Publicerad: 06.11.2023 / Utbildning

Det svenska högskoleprovet införs som en urvalsmetod för utbildningarna energi- och miljöteknik, materialteknik och hållbarhet samt idrottsinstruktör på Yrkeshögskolan Arcada. Antagning via högskoleprovet är möjligt från och med år 2024.

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder nu det svenska högskoleprovet som urvalsmetod för tre utbildningar:

På Arcada ser akademichef Carina Kiukas från Akademin för teknik, kultur och välfärd detta beslut som ett positivt steg för att stärka Arcadas nordiska profil och samarbete.

– Vi har mycket goda erfarenheter av svenska studenter sedan tidigare, så detta är ett spännande pilotprojekt. Genom att öppna upp denna möjlighet vill vi göra det ännu smidigare för dem att söka till Arcada. I det första skedet inleder vi med två branscher, men ser fram emot att utvidga och bredda där det är möjligt, säger Kiukas.

Högskoleprovet är ett vanligt urvalssätt i Sverige, och i provet kan den sökande få 0–2 poäng. För att kunna antas till Arcada med högskoleprovet krävs resultatet 1,0 poäng eller högre. Om flera sökande har samma poäng rangordnas de i första hand baserat på prioritering av ansökningsmål och i andra hand lottning, på samma sätt som i den svenska antagningsprocessen. Arcada tillämpar den giltighetstid för högskoleprovet som används i Sverige.

Du hittar mer information om högskoleprovet som urvalssätt under ansökningsinfo för de tre medverkande utbildningarna.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning