Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Publicerad: 12.03.2024 / Pressmeddelande

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Arcada utbildar sjukskötare på både svenska och engelska. Enligt enkäten från år 2023 landar högskolans två sjukskötarutbildningar på ett medeltal på 5,98, vilket är det högsta i Finland. Det nationella medeltalet ligger på 5,27.

– Arcada är en liten yrkeshögskola, vilket skapar en nära gemenskap mellan lärare och studenter. Det möjliggör en personlig handledning och individuell anpassning av undervisningen. Vi vill verkligen lära känna våra studenter, och det resulterar i en stödjande och inkluderande lärandemiljö, säger Jari Savolainen, utbildningsansvarig vid den svenskspråkiga sjukskötarutbildningen.

Sjukskötarutbildningarnas AVOP-poäng har legat på en hög nivå redan under ett flertal år. I enkäten lyfter Arcadas sjukskötarstudenter speciellt fram stödtjänsterna, studiernas innehåll, undervisningen och hur nöjda de är med sina studier. Även möjligheterna till simulering och praktik får beröm.

– Våra lärmiljöer är nationellt erkända, och därtill strävar vi aktivt efter att skapa partnerskap med arbetsgivare och erbjuder praktikmöjligheter som ger mångsidiga och utvecklande arbetslivserfarenheter och -kontakter, säger Savolainen.

Arcadas kompletterande sjukskötarutbildning utmärker sig

Arcadas flexibla studielösningar till sjukskötare, som den kompletterande top-up-utbildningen för sjukskötare som redan fått examen i ett annat land, får rekordhöga siffror i den nationella jämförelsen.

– Utbildningen utgör ett unikt paket som tar fasta på allt som behövs för att jobba som sjukskötare i Finland, allt från kompetenser till språk. Dessutom erbjuder vi studenterna möjligheter in i arbetslivet direkt från studiernas början tack vare våra utmärkta arbetslivskontakter, säger Terese Sjölund, utbildningsansvarig vid den engelskspråkiga sjukskötarutbildningen.

Genom att välkomna och främja mångfald och diversitet inom vårdutbildningarna skapar Arcada en miljö där studenterna får möjlighet att både lära sig av och interagera med olika kulturer. Det här är avgörande för att förbereda dem för det globala och mångsidiga arbetsklimatet inom vården.

– Vårt engagemang för mångfald och inkludering skapar en gemenskap där olika erfarenheter och synsätt uppmuntras och respekteras. Denna mångfaldsbetonade inriktning stärker inte bara studenternas kompetens utan bidrar också till en rikare och mer holistisk sjukskötarutbildning, sammanfattar Sjölund.

Till den svenskspråkiga sjuskötarutbildningen på Arcada kan du söka i gemensam ansökan den 13.3-27.3.2024. Nästa antagning till Nursing TopUp är hösten 2024 för studier som inleds i januari 2025.

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande