Ansökan till Arcadas svenska utbildningar pågår 13–27.3.2024

Publicerad: 13.03.2024 / Nyheter

Onsdagen den 13 mars inleds ansökan till Arcadas svenskspråkiga examensutbildningar på såväl bachelor- som masternivå. Ansökan pågår under två veckor fram till den 27 mars klockan 15.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande