Ansök till våra engelska bachelorutbildningar 4 december 2023–12 mars 2024

Publicerad: 04.12.2023 / Nyheter

Ansökningsperioden till våra engelskspråkiga bachelorutbildningar International Business och Mechanical and Sustainable Engineering har nu börjat.

Under ansökningsperioden 4 december 2023–12 mars 2024 (OBS! Ansökan har förlängts från 21 februari) kan du söka till två av våra engelskspråkiga bachelorutbildningar:

Notera att ansökan kan stänga tidigare ifall alla platser fyllts. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så fort som möjligt efter att ansökan öppnat. Du kan läsa om ansökningsförfarandet och antagningsprocessen på våra sidor om ansökan och antagning (på engelska). Alla ansökningar lämnas in via den nationella portalen Studieinfo Extern länk.

Ifall du har frågor om ansökan, behörighetskrav eller antagning kan du kontakta Arcadas antagningsservice per epost.

Ansökningsperioden till samtliga engelskspråkiga masterutbildningar infaller 3–17 januari 2024.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande