Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Publicerad: 19.12.2023 / Medelinsamling

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Denna fiktiva situation beskriver hur framtidens habilitering och rehabilitering kan se ut, då digitaliseringen får en allt större roll i våra hälso- och sjukvårdstjänster. Personer som tar del av en habiliteringstjänst får den också integrerad som en naturlig del av sin vardag, likt Lina i exemplet ovan. En habilitering som är integrerad i vardagens alla skeden innebär att barnet kan fokusera fullt ut på de dagliga aktiviteterna för en meningsfull vardag.

Framtidens lösningar utvecklas idag

För att framtiden ska se ut på detta sätt, krävs att samhället följer med i den digitala utvecklingen. Här ligger Arcada i framkant – i högskolans nya hälsoteknologiska kunskapscenter Arcada Health Tech Hub tas lösningar fram som framtidens hälsovård kräver.

Arbetet som krävs för att möta framtidens behov innebär ett tvärvetenskapligt samskapande mellan utbildningar, offentliga sektorn, externa habiliteringsaktörer samt IT-utvecklare. Därmed har Arcada inlett samarbete med yrkeshögskolorna Metropolia och Savonia för att ta fram applikationen DigiMetku för familjer med barn i habilitering.

– Applikationen kommer att stödja stärkandet av funktionsförmågan hos barn och ungdomar som behöver krävande medicinsk habilitering i sin egen utvecklingsmiljö och i dagliga aktiviteter. DigiMetku är avsedd att användas av barn och ungdomar och deras familjer för att konkret anpassa och följa hur habiliteringsmålen nås i barnets vardag. DigiMetku har planerats med barn och ungdomar med specialbehov, deras föräldrar samt professionella – med slutanvändaren involverad i utvecklingen från allra första början ökar förståelse för digitala lösningars positiva inverkan på rehabilitering, säger Ira Jeglinsky-Kankainen, överlärare i rehabilitering.

Effektivare informationsförmedling – mindre stress

Genom applikationen slipper barnen och dess vårdnadshavare belastningen att förmedla all information mellan de involverade parterna i barnets habilitering.

– Familjerna har varit tydliga med att det inte ska vara belastande, utan motiverade, att använda applikationen. Genom att lägga in de mål som barnets mångprofessionella team satt upp, kan familjen avgöra hur mycket och med vilka aktörer de delar informationen med, säger Jeglinsky-Kankainen.

Som bäst sker pilotering av DigiMetku på finska. Under våren 2024 översätts innehållet till svenska och engelska. Här är Arcadas roll central, i och med högskolans ansvar för att utbilda framtidens svenskkunniga ergo- och fysioterapeuter. På samhällelig nivå innebär detta att högskolan samtidigt säkrar att den svenskspråkiga befolkningen har möjlighet att ta del av framtidens hälsoteknologi.

Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Kategori: Medelinsamling

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling