Arcada godkänd i kvalitetsauditeringen – som styrkor lyfts studentkontakt, studieplansreformen och lärmiljöer

Publicerad: 29.01.2024 / Samverkan

Yrkeshögskolan Arcada har framgångsrikt klarat den kvalitetsauditering som genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Den internationella auditeringsgruppen berömmer Arcadas starka engagemang för sina studenter.

Auditeringen av Arcada genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i samarbete med en nordisk auditeringsgrupp i oktober 2023. Enligt auditeringsgruppen har högskolan väletablerade rutiner för att upprätthålla en kvalitativ utbildningsverksamhet samt en stark koppling till samhället och arbetslivet.

Som en central styrka lyftes den positiva interaktionen mellan studenter och personal, där studenterna särskilt värdesätter närheten till sina lärare.

– NCU tar fasta på att studenterna känner sig välkomna till Arcada och upplever sig vara en del av högskolegemenskapen, vilket är en bekräftelse på vår strävan efter att skapa en inkluderande och inspirerande lärmiljö. Vi är också stolta över att studenterna upplever sig som delaktiga i vår verksamhetsutveckling. Studentinflytandet är något vi värderar högt och ser som en central del av vårt kvalitetssystem, säger Tomas Träskman, kvalitetssamordnare och vice-akademichef.

Beröm för studieplaner och lärmiljöer

Auditeringsgruppen lyfter även Arcadas framgångsrika studieplansreform, som resulterade i tydliga profiler för utbildningarna och en stark arbetslivsförankring. Även de välfungerande lärmiljöerna, särskilt labb- och hubbverksamheten, fick beröm och är något som värderas högt av både studenter och personal. Dessa platser fungerar inte bara som en samlingspunkt för olika intressenter, utan stöder även samverkan med externa intressenter och bidrar till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI).

– Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Arcada, bland annat genom att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning. Auditeringsgruppens rekommendationer kommer att utgöra värdefull vägledning, samtidigt som vi fortsätter fördjupa våra nuvarande styrkeområden för att på bästa möjliga vis möta samhällets behov, sammanfattar rektor Mona Forsskåhl.

En godkänd auditering är ett bevis på att Arcadas verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolors kvalitetshantering. För mera information, läs NCU:s pressmeddelande Extern länk.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd

Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Kategori: Utbildning