Stärkt svenskt rum för integration i Arabiastranden

Publicerad: 23.06.2021 / Samverkan

Övergången mellan språkutbildning och yrkesutbildning samt senare vägen ut i arbetslivet ska bli smidigare för de som integreras på svenska. I höst startar Borgå folkakademi ett nytt samarbete med Arcada,  Prakticum och Arbis.

Möjligheterna att integreras på svenska i huvudstadsregionen ökar från och med augusti, då folkhögskolan Borgå folkakademi startar upp verksamhet också i Helsingfors.- Borgå folkakademi har sedan 90-talet framgångsrikt arrangerat integrationsutbildning på svenska i Borgå och vi ser att efterfrågan i hela Nyland ökar. Arbis ger motsvarande utbildning i Helsingfors och kan i dagsläget inte ta emot alla som önskar studera svenska, säger Catharina von Schoultz, rektor och VD för Borgå folkakademi.I rapporten om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som UKM publicerade i våras efterfrågades bland annat stigar för integration på svenska.Fokus kommer att ligga på att i brett samarbete med övrig fri bildning, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen i Helsingfors utveckla heltäckande stigar in till studier och arbete på svenska. Till en början erbjuds utbildning för personer med andra modersmål än svenska, men tanken är att bredda utbudet efter hand.

Steget ut i arbetslivet underlättas

Verksamheten kommer rent konkret att arrangeras i Yrkeshögskolan Arcadas utrymmen i Arabiastranden och förstärker därmed det svenska rum som Arcada och Prakticum utgör där.- Vi är glada att få välkomna Borgå folkakademi till vårt campus, säger Mona Forsskåhl, rektor för Arcada. Tillsammans kan vi skapa starka svenska rum i huvudstadsregionen och erbjuda smidiga stigar för integration på svenska. I kombination med det nyöppnade karriärcentret som erbjuder vägledning till studier på svenska på alla nivåer och vidare ut i arbetslivet blir detta samarbete en viktig pusselbit för en levande svenskspråkighet i hela huvudstadsregionen, och för ökad kulturell mångfald.Placeringen möjliggör också smidiga övergångar mellan språkutbildning och yrkesutbildning och vidare ut i arbetslivet för de studerande.- Det finns ett stort behov av yrkeskunnig personal i huvudstadsregionen. Att Borgå folkakademi kommer till Arabiastranden utökar möjligheterna till samarbete kring integration på svenska mellan utbildning och arbetsmarknaden, säger Laila Andersson, rektor/VD för Prakticum.

Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Kategori: Utbildning

Arcada ny medlem i automationsnätverket EduNet

Yrkeshögskolan Arcada går med i det internationella högskolenätverket inom automation EduNet. Via nätverket får högskolan knyta nya internationella kontakter inom branschen och förses med modern utrustning inom automationsteknik.

Kategori: Samverkan