Arcadas campus öppnar igen i augusti

Publicerad: 21.06.2021 / Nyheter

Från och med höstterminen 2021 återupptar Arcada verksamheten på campus. Strävan är att återgå till en så normal vardag som möjligt på högskolan bara pandemisituationen tillåter det.

Undervisning och tjänster i huset 

Målet är att övergå till studier på campus. Studierna i studieperiod 1 höstterminen 2021 kommer att genomföras som flerformsstudier utifrån vad som är pedagogiskt ändamålsenligt. Det betyder att studierna huvudsakligen förverkligas på campus, men en del moment kommer att hållas online.

Övriga studierelaterade tjänster i Arcada-huset kommer att vara tillgängliga, som bibliotek, lunchrestaurang, inlärningsmiljöer och så vidare. 

Studie- och arbetsmiljön ska vara trygg 

I enlighet med rådande rekommendationer ska studenter, personal och besökare fortsättningsvis använda munskydd på campus i alla situationer där tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 meter) inte går att hålla.

I övrigt gäller samma minneslista som hittills för att garantera en så trygg studie- och arbetsmiljö som möjligt: 

  • stanna hemma om du känner dig sjuk 
  • kom ihåg god handhygien 
  • undvik handslag och annan kroppskontakt om möjligt 
  • hosta och nys i en näsduk eller armvecket 
  • undvik aktiviteter som kräver högljudd röstanvändning som ökar smittrisken

Externa gäster och evenemang 

Externa gäster är återigen välkomna på campus och följer samma rekommendationer som övriga. 

Uthyrningsverksamheten till externa kundgrupper återupptas med beaktande av samma säkerhetsregler som gäller högskolans egen verksamhet. Primärt sker uthyrning utanför högskolans egna verksamhetstider, det vill säga kvällar och veckoslut. 

Högskolans egna evenemang under hösten kommer att ordnas i enlighet med rådande rekommendationer. Det är ändå redan nu fastslaget att vissa evenemang kommer att genomföras på distans.  

Arcada följer fortsättningsvis med myndigheternas rekommendationer och uppdaterar sina egna riktlinjer i enlighet med dem. 

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg