Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Publicerad: 03.09.2021 / Evenemang

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Den virtuella inskriptionsfesten onsdagen den 1 september följdes med av studenter, personal och inbjudna gäster.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl inledde traditionsenligt inskriptionen med sitt öppningstal. I sitt tal reflekterade hon över allt som åstadkommits på Arcada under de senaste 25 åren och konstaterade att den gemensamma nämnaren alltid varit framåtanda och kunskap.

- Vi har en 25-årig stadig grund att stå på, ett klart uppdrag och en vision – med det i bakfickan är vår blick stadigt riktad framåt och mot framtiden. Idag firar vi en läsårsöppning, men i år firar vi också ett kvartsekel av gemenskap och kunskapsbygge, sade Forsskåhl i sitt tal.

Undervisningsminister Li Andersson höll årets festtal och behandlade bland annat vikten av satsningar på välmående, både för studenter och personal.

- Vi vet att välbefinnande och inlärning går hand i hand. Det är fint att Arcada insett detta och vidtagit konkreta åtgärder, som att inrätta Enheten för vägledning och studentvälmående.

Andersson lyfte också det gemensamma arbetet för hållbarhet på alla nivåer: social, ekologisk, ekonomisk och kulturell.

- Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Högskolegemenskapen har en viktig roll när det kommer till att bidra till denna målsättning.

Övriga tal under inskriptionen hölls av Marcus Rantala, styrelseordförande Yrkeshögskolan Arcada och Ida Flemmich, ordförande för Arcada studerandekår – ASK.

Under inskriptionen lanserades även Arcadas nya medelinsamlingskampanj med målsättningen att stöda nya inlärnings- och forskningsmiljöer på högskolan. Kampanjen Arcada25 går under devisen ”Framtiden blir sällan som du tänkt dig. Den blir ofta bättre.”

Du hittar livesändningen från inskriptionen här. Extern länk

Läs tal från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.

Film av Arcadas studenter vann pris på Kärlek & Anarki

Bild från inspelningen av kortfilmen Ner i Djupet.

Filmen Ner i Djupet fick ta emot två pris i filmfestivalen Kärlek & Anarkis tävling för inhemska kortfilmer i slutet av september. Arcadaproduktionen belönades med Publikens pris samt Domarnas specialomnämnande.

Kategori: Evenemang

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang