Arcada lanserar nytt studiepaket för framtidens ingenjörer

Publicerad: 06.07.2021 / Pressmeddelande

I höst startar Yrkeshögskolan Arcada en ny kurshelhet för att möta samhällets efterfrågan på ingenjörer med kunnande inom cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Förståelse för resurseffektiva, digitala och ekologiskt hållbara lösningar blir allt viktigare inom ingenjörsbranschen. Arcada vill därför ge redan utexaminerade ingenjörer möjlighet till expertkunnande inom dessa områden och lanserar kurspaketet Circular Economy for Engineers med start i augusti. 

- Behovet av mångkunniga ingenjörer är skriande idag. Därför vill vi nu erbjuda dem som redan är ute i arbetslivet en möjlighet att uppdatera och bredda sin expertis inom cirkulär ekonomi och hållbara lösningar, säger Lotta Wikman, direktör för kontinuerligt lärande på Arcada. 

Paketet består av tre kurser som erbjuder ingenjörerna de senaste kunskaperna inom miljömedvetna produktionssätt, med fokus på bland annat produkters livscykel, möjligheter att minimera avfall samt hållbara arbetssätt inom ingenjörsbranschen. Målet är att ge ingenjörerna kompetenser att värna om de befintliga naturresurserna samtidigt som produktionen i samhället kan fortgå. 

- Eftersom Arcada har ett spetskunnande inom området och hållbarhet är en central del av vår strategi känns det väldigt naturligt att vi nu tar det här steget, säger Wikman. 

Kurspaketet Circular Economy for Engineers på 15 ECTS erbjuds på engelska. Det är möjligt att antingen läsa hela kurshelheten eller att välja enskilda kurser inom paketet.  

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande