Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Publicerad: 21.03.2024 / Hälsa och välfärd / Samverkan

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Som en röd tråd i alla Arcadas utbildningar finns de praktiska kompetenserna, något som studenterna tränar både i högskolans egna lärmiljöer och via praktikperioder. Eller genom att kombinera båda två, som blivande idrottsinstruktör Mariela Lönnqvist som redan gör sin andra praktik i Arcadas labb för idrottstestning.

– Praktiken har gett mig en möjlighet att tillämpa mina teoretiska kunskaper. Jag har fått arbeta med riktiga klienter och med den utrustning som används i arbetslivet, och via det lärt mig om vad det innebär att jobba med idrottstestning och beteendeförändringsprocesser, säger Lönnqvist, som för tillfället handleder fyra klienter inom idrott och hälsa.

Kundkontakt och ny förståelse

I labbet för idrottstestning kan du till exempel utföra test på löpmatta eller ergocykel.

I Lönnqvists praktik ingår planering och förberedelser av test, idrottstestning, analys av resultat samt klientuppföljning i form av coachning och träningsprogram. Allt sker i det mångsidiga labbet för idrottstestning i Arcadahallen.

– Klientbemötande, att våga ta eget ansvar och att arbeta självständigt är områden jag fått utveckla under mina praktiker. Jag lär mig genom att själv få göra, samtidigt som jag har stöd och råd tillgängligt när jag behöver det. Det ger en ny nivå av förståelse och självförtroende för min kommande yrkesroll, säger Lönnqvist.

Emma Koivurinta, som är praktikhandledare och en av de ansvariga för labbet ser många fördelar med att involvera studenterna i det praktiska arbetet. Samtidigt drar också klienterna nytta av högskolans kunnande då de får ta del av den senaste kunskapen inom branschen.

– Det här är en win-win situation: kunderna får högklassig idrottstestning, och studenterna får arbetslivserfarenhet i en realistisk miljö, säger Koivurinta.

Kunskaperna fördjupas

Jacob Jungell, utbildningsansvarig för idrottsinstruktörerna, bekräftar vikten av att kombinera teori och praktik i undervisningen.

– Teori och praktik kan skilja sig åt, och vissa insikter får man bara genom praktiskt arbete. Klientkontakt, arbete med individer och grupper, samt den pedagogiska och sociala aspekten är färdigheter som bäst lärs genom att vara ute på fältet. Men såklart fördjupar man också sitt substanskunnande, säger Jungell.

Därtill utgör praktiken en chans för studenterna att själva rikta in sig enligt egna intressen, och få vägkost för framtida karriärval.

– I den teoretiska undervisningen får man en bred kunskapsbas och lär sig grunderna inom många olika områden, medan praktiken samt övriga praktiska övningar ger möjlighet att fördjupa sig i de ämnen man fått upp en gnista för. Arcadahallen och labbet för idrottstestning är tacksamt inspirerande lärmiljöer, som stärker studenternas kunnande på många sätt, sammanfattar Jungell.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd

Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Kategori: Utbildning