Arcada förstärker ledningen – Professor Mark Dougherty ny akademichef

Publicerad: 17.05.2024 / Nyheter

Med sin internationella bakgrund och breda erfarenhet inom högskolesektorn hämtar professor i informationsteknologi Mark Dougherty nya krafter till ledningen på Arcada. Från och med augusti tar han över som chef för Akademin för masterutbildning och forskning.

Arcadas tre akademier har fått en ny ledning för perioden 2024–2029. Akademin för masterutbildning och forskning får ny drivkraft då Mark Dougherty tar över rodret. Dougherty är professor i informationsteknologi och kommer till Arcada från Högskolan i Halmstad. 

– Jag har alltid uppskattat konceptet med en mindre högskola där allt samlas under samma tak.  Arcada är ett lysande exempel på ett flerdisciplinärt funktionssätt, vilket erbjuder många möjligheter att driva samhällsrelevant forskning. Att Arcada är svenskspråkig var också lockande, eftersom jag investerat mycket i att lära mig svenska och nu får användning av språket i ett nytt land, säger professor Mark Dougherty. 

Internationellt intresse för positionen 

Dougherty har en lång akademisk karriär i Sverige och Storbritannien, med en imponerande meritlista över både uppdrag och publicerade artiklar. Han tillför värdefull expertis inom bland annat projektledning och tvärvetenskapliga initiativ. 

– Det är glädjande att positionen väckte stort intresse också utomlands. Mark Dougherty hämtar med sig bred och lång erfarenhet, ansedda nätverk och en vilja att dela med sig av sitt kunnande, både inom organisationen och genom akademisk handledning. För oss var det därtill viktigt att hitta en person som kompletterar kompetenserna i den nuvarande ledningen, säger rektor Mona Forsskåhl

Akademichefen för masterutbildning och forskning har ett övergripande ansvar för högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Doughertys främsta forskningsfokus har varit tillämpad artificiell intelligens inom områden som transportsystem, underhåll av infrastruktur, medicinsk informatik och datasäkerhet. 

– Jag har över 20 års erfarenhet som professor och av doktorandhandledning. Min uppgift blir bland annat att bana väg för en doktorandutbildning på Arcada, i samarbete med andra lärosäten både i Finland och utomlands. Även som AI-forskare ser jag chans att bidra eftersom artificiell intelligens finns överallt och hämtar med sig många möjligheter men också utmaningar. Arcada, som alla högskolor, behöver anpassa sin pedagogik och forskning i takt med teknikens utveckling, säger Dougherty. 

Kontinuitet i den övriga ledningen 

För de övriga två akademierna bidrar två bekanta namn med välkommen kontinuitet, då de tidigare akademicheferna Carina Kiukas och Maria Forss efter en intern rekryteringsprocess fortsätter i sina roller. 

Kiukas leder Akademin för teknik, kultur och välfärd. Hon är doktor i pedagogik från Åbo Akademi, och har fungerat som lektor, utbildningsansvarig, prefekt och akademichef på Arcada. 

Akademin för företagsekonomi och vård fortsätter med Maria Forss som chef. Forss har doktorerat vid Hanken, och har även hon lång erfarenhet av olika roller på Arcada, de senaste åren som vice rektor och akademichef. 

Akademicheferna är en del av högskolans ledningsgrupp, och deltar aktivt i den gemensamma utvecklingen av Arcada. De utvecklar och leder verksamheten inom den egna akademin i enlighet med högskolans vision, strategi och målsättningar.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning