Nygamla krafter lotsar Arcadas förtroendeorgan vidare 

Publicerad: 25.04.2024 / Nyheter

Förvaltningsrådet har utsett nya ordförande och medlemmar för Yrkeshögskolan Arcadas förtroendeorgan. Det blir en klar kontinuitet i verksamheten då samtliga ordförande redan tidigare haft en koppling till högskolan. Samtidigt stärks både förvaltningsrådet och högskolans styrelse med nya krafter.

Den nya ordförandetrion har alla långvarig erfarenhet av styrelsearbetet på Arcada och bidrar därmed med ett värdefullt perspektiv på högskolans verksamhet och utvecklingsmål. 
 
Förvaltningsrådet som övervakar Stiftelsen Arcadas verksamhet leds framöver av Astrid Thors. Nya medlemmar i rådet blir Daniel Sazonov, Christina Gestrin och Camilla Wardi. 

Stiftelsen Arcadas styrelse lotsas vidare av Marcus Rantala som avgår från ordförandeposten i högskolans styrelse. De övriga medlemmarna fortsätter. 

Ordförandeposten i högskolans styrelse övergår till tidigare vice-ordförande Alexander Bargum. Som nya medlemmar inträder Susanna Korpivaara och Anders Portin. Styrelsens slutliga sammansättning slås fast den 17 maj.

Förvaltningsrådet 

 • Astrid Thors (ordf.) 
 • Corinna Tammenmaa (vice-ordf.)
 • Marit af Björkesten 
 • Eva Biaudet 
 • Elin Blomqvist-Valtonen 
 • Tom Böhling 
 • Christina Gestrin 
 • Jerker Hartwall 
 • Peter Kietz 
 • Frank Korsström 
 • Janne Larma 
 • Britt Lundberg 
 • Max Lönnqvist 
 • Christoffer Masar 
 • Stefan Mutanen 
 • Carl Pettersson 
 • Daniel Sazonov 
 • Rasmus Vuori 
 • Camilla Wardi 
 • Dag Wallgren           
 • Thomas Wilhelmsson 

Stiftelsen Arcada styrelse 

 • Marcus Rantala (ordf.) 
 • Albert Andersson  
 • Anders Ehrström  
 • Kim Fors 
 • Magdalena Lönnroth  

 
Högskolan Arcadas styrelse 

 • Alexander Bargum (ordf.) 
 • Susanna Fabricius  
 • Maximilian von Renteln  
 • Susanna Korpivaara 
 • Nina Lindfors  
 • Linda Mannila 
 • Per Nilsson  
 • Sebastian Nyström  
 • Anders Portin 

Nygamla krafter lotsar Arcadas förtroendeorgan vidare 

Förvaltningsrådet har utsett nya ordförande och medlemmar för Yrkeshögskolan Arcadas förtroendeorgan. Det blir en klar kontinuitet i verksamheten då samtliga ordförande redan tidigare haft en koppling till högskolan. Samtidigt stärks både förvaltningsrådet och högskolans styrelse med nya krafter.

Kategori: Nyheter