Utbildning

Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Vid studierna till blivande idrottsinstruktör får man använda sig av olika slags teknologi och verktyg som hjälper att förstå och analysera människans hälsa. Här presenteras Firstbeat Livsstilanalys-mätningen.

Kategori: Utbildning

Ergoterapistudier och case-arbete

Ergoterapistudier och case-arbete

Vi är en grupp på fyra personer från Ergt19 som kommer dela med oss av en del av vårt arbete med vår case person i kursen Aktivitet och delaktighet II som handlade om neurologisk ergoterapi.

Kategori: Utbildning

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

FN:s Barnkonvention tar upp leken som en av barnets rättigheter. I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått bekanta oss med leken som både metod, belöning och mål i ergoterapin.

Kategori: Utbildning

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Vi i ERGT19 fick vara med om en temaförmiddag som handlade om sexualitet med inriktning på sexualitet hos personer med funktionsvariation.

Kategori: Utbildning

Bibliotekets nya samling Lux-Arcada

Student posing for camera

Samlingen Lux-Arcada består av skönlitteratur, men tanken med den är inte förströelse, utan att den ska stöda inlärningen på ett konkret plan. Genom skönlitteratur kan man utveckla sin empati och sin förståelse för hur det kan vara att t.ex.

Kategori: Utbildning

Arcadaproduktion vinner filmpris

Tomas Linders Von Kantzow

Ett filmteam vid Arcada har vunnit pris på de finländska filmskolornas evenemang PITCH2021 för pitchningen av filmen DE VA DE. Produktionen leds av Tomas Linders von Kantzow som studerar film och media med inriktning manus och regi vid Arcada.

Kategori: Utbildning

Kom och ta en paus med oss

Kom och ta en paus med oss

”Jättebra koncept som är tillgängligt för alla” och ”Lämplig nivå, lätta att hoppa med från det dokument man satt och jobbade med” är två kommentarer av all positiv feedback som vi har fått för våra distanspauser.

Kategori: Utbildning

Arcadas sjukskötarutbildning bäst i landet 

Vårdstudenter

Arcadas sjukskötarstudenter är mest nöjda med sin utbildning i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2020, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna. 

Kategori: Utbildning