Arcada gör högskoleutbildning tillgänglig för alla asylsökande och flyktingar

Publicerad: 26.09.2023 / Utbildning

Yrkeshögskolan Arcada beviljar fullt stipendium till asylsökande, flyktingar och personer som sökt tillfälligt skydd i Finland. Genom att täcka alla utbildningskostnader vill högskolan förbättra tillgången till högre utbildning.

Arcada har redan tidigare erbjudit personer som flytt kriget i Ukraina möjligheten att avlägga högskolestudier kostnadsfritt, men utvidgar nu beslutet till att inkludera alla bachelor- och masterstudenter som är asylsökande, har flyktingstatus eller som har sökt eller beviljats tillfälligt skydd i Finland.

- Som högskola vill vi bidra till en inkluderande och mänsklig värld. Jag ser det som ytterst viktigt att högskoleutbildning är tillgängligt för alla, även för den som kommer från svåra förhållanden. Det återstår fortfarande mycket arbete, men det här beslutet är ett steg i rätt riktning och ett sätt för oss att vara med och skapa ett samhälle som är lite mer välkomnande och empatiskt, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl.

Inga krav på studieprestationer under första läsåret

Stipendiet täcker hela läsårsavgiften för det första studieåret utan krav på studieprestationer. För att bli beviljad fullt utbildningsstipendium ska studenten lämna in dokumentation över sin status till Arcadas antagningsservice. För att behålla stipendiet måste studenterna därefter endast visa att deras status inte har ändrats inför varje nytt läsår.

Om studentens status ändrar så att hen inte längre är asylsökande, har flyktingstatus eller är beviljad tillfälligt skydd, kan studenten beviljas stipendium enligt de allmänna kriterierna som gäller övriga betalningsskyldiga studenter.

Beslutet gäller alla studenter som börjar sina studier den 1 januari 2024 eller senare.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning