Ännu hinner du söka till Arcada!

Publicerad: 26.06.2023 / Utbildning

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

I årets tilläggsansökan på svenska kan du söka till åtminstone följande utbildningar.

Bachelorutbildningar:

I årets tilläggsansökan på engelska erbjuds följande utbildning:

Masterutbildning:

Ansökan är öppen 26.7-3.8. kl.15.00

Listan med utbildningar kan ännu uppdateras under juli månad, så det lönar sig att följa med på sidan för tilläggansökan. Ansökan lämnas in på studieinfo.fi och urvalsproven hålls i augusti.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning