Dags för praktik? Detta är din checklista!

Publicerad: 27.03.2023 / Blogg / Utbildning / Studentliv

Jag heter Alisa och studerar tredje året inom fysioterapi. Jag har gjort tre av fyra praktiker inom mina studier och jag upplever att praktikerna har en nyckelroll i studierna. Hur många praktiker man har och hur långa praktikperioderna är, varierar mellan utbildningsprogrammen. Till följande kommer jag att berätta tips inför första praktiken och vad som kan vara bra att veta.

Före praktiken:

  • Hur söker jag: Inom social- och hälsovård är Jobiili ett bokningssystem för att få praktikplats. Platserna i huvudstadsregionen kan reserveras inom några sekunder så det gäller att vara snabb. För utbildningar inom andra branscher (men även delvis inom social- och hälsovård) finns Arcada Job Portal Extern länk, en portal var du kan hitta arbetsannonser och kontaktuppgifter till företag. Även Karriärcenter Arabia, som finns i Arcada-huset, hjälper dig med praktikfrågor och kan kontaktas med låg tröskel. Utöver detta får man såklart mer än gärna vara direkt i kontakt med t.ex. privata företag.
  • När ska man söka: Det lönar sig att söka praktikplats ca ett halvt år på förhand. Det är även då Jobiili öppnas.
  • Praktikinfo: Om ingen tagit kontakt från praktikplatsen, kom ihåg att själv vara i kontakt senast en vecka på förhand. På så vis vet du vart ska gå, vilken tid du ska vara där, vem som är din handledare och om det finns något annat som är bra för dig att veta.
  • ID-kort: Inom social- och hälsovård behöver man ha ett ID-kort för sin praktik. Info om hur du skaffar ditt ID-kort (och deadline för ansökan!) finns på Start Extern länk.

Under praktiken:

  • Kom i tid. Det ger en mer ansvarsfull bild av dig.
  • Fråga din handledare om allt. Det finns inga dumma frågor och det är bra att fråga om allt du inte känner dig säker på eller har funderat kring. Du lär dig själv mycket mer genom att fråga och på samma gång visar du ditt intresse.
  • Håll koll på dina praktikuppgifter. Genom att alltid hålla koll på dina uppgifter kommer praktiken gå mycket smidigare. I mina praktiker gick jag tillsammans med handledaren genom praktikuppgifterna genast under första veckan och planerade in när jag kunde genomföra uppgiften. Vi hade en uppgift där vi skulle ta ansvar över en patientsituation och skriva om det och i den andra uppgiften skulle vi skriva en patientberättelse.
  • Kom ihåg att du är en praktikant. Du förväntas inte veta allt och syftet med en praktikperiod är att lära sig, så ta ingen stress över det!

Alisa med barn som håller i boll.

Hur gick det med min första praktik?

Då jag för första gången sökte praktik, lyckades jag inte få en plats i huvudstadsregionen via Jobiili. I stället sökte jag en praktikplats i Österbotten, eftersom min familj bor där. Jag sökte även då via Jobiili, men fick vänta en månad efter att platserna öppnades, eftersom Arcada inte hörde till yrkeshögskolorna som hade förhandsrätt i det området. Trots detta fick jag en praktikplats och påbörjade min praktik i Karleby hälsocentral.

Jag var mycket nöjd med min praktikplats och handledare, allt gick bra och smidigt. Första praktiken handlade mycket om att följa med patientsituationerna och fundera tillsammans med handledaren. Patienterna frågades alltid lov om jag som praktikant kunde vara med. Under patientsituationerna förklarade handledaren vad som pågick. Efter första veckan fick jag lära mig hur det digitala patientjournalsystemet fungerade och sedan fick jag börja skriva några patientberättelser.

Under mina praktiker har jag lärt mig att kombinera och tillämpa den kunskap som vi lärt oss i skolan. Praktikerna är oerhört viktiga enligt mig och det har varit mycket givande att få se vad det som man studerar i praktiken innebär i det verkliga livet. Till sist vill jag önska er lycka till med praktikperioderna, hoppas ni får en minst lika bra upplevelse av praktiker som jag har fått. Ta till vara allt det ni lär er och njut av tiden på praktiken!

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning