Two students outside

Ännu hinner du söka till Arcada!

Publicerad: 22.06.2022 / Utbildning

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

I årets tilläggsansökan på svenska kan du söka till åtminstone följande utbildningar.

Bachelorutbildningar:

I årets tilläggsansökan på engelska erbjuds följande utbildningar:

Masterutbildningar:

Ansökan är öppen 28.7-4.8.

Listan med utbildningar kan ännu uppdateras under juli månad, så det lönar sig att följa med. Ansökan lämnas in på studieinfo.fi och urvalsproven hålls i augusti.

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning