Utbildning

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning

Det finns ingen åldersgräns för att rädda liv

Att kunna identifiera ett nödtillstånd, kalla på hjälp och inleda återupplivning kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett plötsligt hjärtstopp. Yrkeshögskolan Arcada deltar i projektet Kids Save Lives som lär barn att ingripa i nödsituationer.

Kategori: Utbildning

Nordiskt samarbete i ny kurs på Arcada

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne.

Kategori: Utbildning

Dags för praktik? Detta är din checklista!

Jag heter Alisa och studerar tredje året inom fysioterapi. Jag har gjort tre av fyra praktiker inom mina studier och jag upplever att praktikerna har en nyckelroll i studierna. Hur många praktiker man har och hur långa praktikperioderna är, varierar mellan utbildningsprogrammen.

Kategori: Utbildning