Menu

Navigation

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada är en modern yrkeshögskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, turism, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) auditerade kvalitetssäkringssystemet vid Arcada våren 2011. RUH godkände Arcada i auditeringen den 14 juni 2011 och därmed beviljades den nationella kvalitetsstämplen åt högskolan.
Auditeringen är i kraft i sex år.