Stöd för integration på svenska (SIMHE)

Arcada utvecklar tjänster för dig som vill integreras med svenska som första språk. Arcadas status som SIMHE-högskola ger oss möjlighet att stöda dig på vägen. Tjänsterna utvecklas under åren 2021 - 2024. Inledningsvis erbjuder vi vägledningstjänster till ändamålsenliga utbildnings- och karriärstigar.

Stödet för integration på svenska är inte bara viktig för Arcada utan för hela det finländska samhället.

Från och med 2021 har Arcada status som SIMHE-högskola. SIMHE står för Supporting Immigrants in Higher Education. Det betyder att vi har i uppdrag att utveckla vägledning och tjänster som stöder integrationen av invandrare med förutsättningar för högskolestudier. Tjänsterna kommer att omfatta vägledning till ändamålsenliga utbildnings- och karriärstigar samt till språkstudier, validering och komplettering av kompetens. Arcada bär ett specialansvar för att utveckla tjänster för dem som vill integrera sig med svenska som första språk.

SIMHE-kunden Elodie Magnier

Elodie Magnier
Under ett års arbetslöshet var SIMHE-handledaren det bästa som hände mig. Efter sessionerna kände jag mig alltid lättad och självsäkrare.  

Läs mer om Elodie Magners erfarenheter av SIMHE-handledning i artikeln Riktning åt karriären genom SIMHE-handledning – En journalist och en administratör fick nya tankar genom karriärhandledning. Extern länk

Kontakta oss

Vi erbjuder vägledningstjänster till ändamålsenliga utbildnings- och karriärstigar via Karriärcenter Arabia på distans eller på plats i Arcadahuset. Du kan bekanta dig med vägledarna och boka en tid. Tjänsterna är gratis.

Besök övriga SIMHE-högskolor som erbjuder tjänster Extern länk för dem som vill integrera sig med finska som första språk.

Talent Boost

SIMHE är en del av det nationella Talent Boost åtgärdsprogrammet Extern länk. Programmet verkar för att främja integrationen av personer som flyttar till Finland för att arbeta eller studera. Det är ett förvaltningsövergripande program för invandring av specialsakkunniga, studenter, arbetstagare och forskare. Till åtgärderna hör bland annat att göra uppehållstillståndsprocessen smidigare, utveckla de internationella högskolestudenternas kontakter till arbetslivet, främja utbildningar i finska och svenska på arbetsplatsen, utveckla stöd för makar, mentorprogram och verktyg som stöder mångfald i arbetslivet.

Arcadas Talent Boost-servicelöfte (till Undervisnings- och kulturministeriet) 2021–2024 består av högskolespecifika åtgärder med vilka högskolan förstärker integrationen av internationella studenter och forskare i det finländska samhället och den finländska arbetsmarknaden.