Dags att ta tempen på insamlingskampanjen

Publicerad: 03.10.2022 / Blogg / Alumn / Samverkan / Forskning

Hösten är i full gång och Arcadahuset sjuder igen av liv med studenter och personal på plats. Arcadas jubileumskampanj Arcada 25 är nästan halvvägs och redan nu har de nya inlärningsmiljöerna börjat ta form. Detta tack vare de donationer, på strax över 842 000 euro, som hittills samlats in.

Mia-Maja Wägar, Arcadas fundraisingmanager, vilka nyheter ser vi i huset redan idag, tack vare insamlade medel?

– Det vi kan se fysiskt på plats idag är två nyheter inom donationsändamålen framtida hälsoteknologiska lösningar och smarta och innovativa lärmiljöer. Rent konkret innebär detta att vi under september inledde undervisning i vårt hälsoteknologiska kunskapscenter. Här har vi ett simuleringsrum som förbereder studenterna på det kommande arbetslivet med fokus på funktionsvariationer och även ett hälsoteknologiskt gym som möjliggör träning i rehabiliteringssyfte. Genom gymmet kan vi också bli bättre på att identifiera träningstrender. Detta donationsändamål har haft starkt genomslag och kunskapscentret är finansierat till så gott som hundra procent, vilket vi är mycket tacksamma för.

Fint – och den andra nyheten om smarta och innovativa lärmiljöer?

– För att svara på de nya behoven av ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt, både på distans och fysiskt på plats, har vi genom donerade medel skapat nya inlärningsmiljöer som möjliggör detta. Vi vill att studenternas behov och förutsättningar ska ligga i fokus. Vårt nya hybridundervisningsklassrum fokuserar på att människor ska kunna mötas, både fysiskt och digitalt och arbeta smidigt tillsammans. Vidare så har vi utvecklat Arcada Entrepreneurship Hub där studenternas mjuka färdigheter och entreprenörskapstänkande ligger i centrum. Konkret sett är detta ett utrymme där studenterna kan samarbeta, spåna idéer och finslipa sina presentationsfärdigheter – helt enkelt en inspirerande miljö för att utveckla och stärka sina färdigheter och konkurrensfördelar inför arbetslivet.

Vad är nästa steg i processen och varför ska man inte missa chansen att donera till kampanjen?

– Vi vill utvecklas med vår tid – och helst lite före. Vi är redan en god bit på vägen, men för att gå hela vägen i mål med kampanjen behöver vi kämpa sista biten tillsammans. Vi hoppas att stiftelser, företag och privatpersoner vill vara med och bidra till en bättre framtid (som ju oftast blir ännu bättre än tänkt)! Som nästa steg under hösten fortsätter vi att samla in medel för att ro i land våra donationsmål inom digital vårdsimulering, cirkulär produktion och processutveckling samt människan, robotik och AI.

Läs om kampanjens fem donationsändamål här:

Mer information om kampanjen Arcada 25 hittar du på arcada.fi/donera.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd