Människan, robotik och AI

Människan, robotik och AI

Publicerad: 11.03.2022 / Blogg / Samverkan / Utbildning / Projekt

Den tekniska utvecklingen i samhället är snabb. För många känns det som att man knappt hinner bekanta sig med ett nytt digitalt koncept innan man ska vara redo att använda sig av det i sitt privata eller professionella liv. Den snabba utvecklingstakten för med sig ett antal utmaningar som var och en av oss stöter på i vår vardag.

Vi möter bland annat desinformation och kunskapshål, där robotar målas upp som fiender och AI hotar att ta över världen. Det är förståeligt att ny teknik uppfattas som svår och just därför är det viktigt att tillsammans bekanta sig med ny och kanske till synes skrämmande teknik. Genom kunskapsutbyte kan vi byta perspektiv och börja se robotar som hjälpredor istället för fiender, se möjligheterna med AI istället för hotbilder.

Ett annat aktuellt problem är den ökade polariseringen. Vi och ni-tänk får gro i miljöer där man stänger in sig bland likasinnade, vilket ger upphov till filterbubblor som vi inte ens är medvetna om. Man deltar i politiska diskussioner i forum utan moderatorer, och på ställen där alla tänker lika kan det vara lätt att glömma empatin. Innehållet på publika plattformar som Youtube och Twitter styrs av AI-algoritmer optimerade för att maximera vinst, inte empati. Ingen vill eller ämnar väl skapa en icke-empatisk eller girig AI, men då man optimerar något för vinst är mångfald och empati inte de viktigaste ingredienserna.

Ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum

Det finns alltså utmaningar, men om man satsar på att arbeta med och kring dem tillsammans, tvärvetenskapligt, är de på inget vis oöverkomliga. Nu vill vi på Arcada ta fram lösningarna. Vi har en vision om att skapa ett kunskapscentrum för forskning, undervisning och samskapande. I kunskapscentrumet jobbar forskare, lärare och studenter tillsammans för att öka sin förståelse för innovationer. Vi gör det genom att utveckla, testa och verkställa ny teknologi, eftersom det är det bästa sättet att både lära sig själv och andra.

Samskapande i tvärvetenskapliga mötes- och testmiljöer för människor närmare varann, och motverkar polarisering. Tillsammans ökar vi också vår förståelse för ny teknologi. Med människan i centrum gör vi tekniken förståelig för alla, så att ny teknik och innovationer ska kännas säkra och pålitliga. På engelska talar man om ”user driven development” (UDD), och det handlar alltså om att ha användaren i fokus i alla skeden av den tekniska utvecklingen.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för forskning inom robotik och AI med människan i centrum. Vi vill göra avancerade tekniska lösningar lätta att förstå. Vi vill kunna jobba tillsammans i en miljö där vi skapar pålitliga tekniska lösningar för framtiden.

Text: Dennis Biström, IT-lektor och forskare i robotik på Arcada

Arcada uppmärksammar sitt 25-årsjubileum genom medelinsamlingskampanjen Arcada 25. Genom att donera till ändamålet Människan, robotik och AI stöder du skapandet av ett nytt kunskapscentrum på högskolan.

Källa

Arcada ny medlem i automationsnätverket EduNet

dekorativ

Yrkeshögskolan Arcada går med i det internationella högskolenätverket inom automation EduNet. Via nätverket får högskolan knyta nya internationella kontakter inom branschen och förses med modern utrustning inom automationsteknik.

Kategori: Samverkan

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Sedan år 2018 toppar mental ohälsa statistiken för orsaker till sjukfrånvaro (FPA 2019). År 2019 utgjorde psykiska diagnoser för första gången den vanligaste orsaken till beviljandet av invalidpension i Finland (Arbetarskyddscentralen 2021).

Kategori: Blogg

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg