Skip to main content

Forskare

Institutionen för hälsa och välfärd

Avatar

Carina Kiukas, PeM

Prefekt

+358 (0)207 699 536

Avatar

Jukka Surakka, FD

Forskningschef

+358 (0)207 699 499

Avatar

Annikki Arola, HvM

Lektor

+358 (0)207 699 422

Avatar

Pamela Gray, HvM

Lektor

+358 (0)207 699 575

Avatar

Denice Haldin, PeM

Examensansvarig lektor

+358 (0)40 511 0493

Anu Grönlund

Examensansvarig, doktorand

+358 40 5152 454

Avatar

Jyrki Kettunen, HvD

Seniorforskare

+358 (0)207 699 508

Avatar

Ira Jeglinsky-Kankainen, Med.Dr.

Överlärare

+358 (0)207 699 434

Heikki Paakkonen

Överlärare

+358 40 592 67 77

Avatar

Jukka Piippo, FD

Överlärare

+358 (0)207 699 590

Avatar

Gun-Britt Lejonqvist, HvL

Överlärare

+358 (0)207 699 646

Avatar

Åsa Rosengren, PL

Överlärare

+358 (0)207 699 525

Jonas Tana

Forskare

+358 40 771 9077

Avatar

Denise Villikka, HvM

Lektor, doktorand

+358 (0)207 699 462

Avatar

Eivor Wallinvirta, HvD

Överlärare

+358 (0)207 699 437

Institutionen för vård

Avatar

Maria Forss, FD

Överlärare

+358 (0)207 699 471

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Avatar

Kaj-Mikael Björk, TkD, ED

Forskningschef

+358 (0)207 699 432

Avatar

Michael von Boguslawski, FD

Forskningsombud

+358 (0)207 699 459

Avatar

Niklas Eriksson, ED

Överlärare

+358 (0)207 699 620

Avatar

Mikael Forsström, EM

Lektor

+358 (0)207 699 537

Avatar

Shuhua Liu, ED

Seniorforskare

+358 40 771 44 65

Avatar

Peter Mildén, ekon.lic.

Överlärare

+358 (0)207 699 553

Avatar

Carl-Johan Rosenbröijer, ED

Överlärare

+358 (0)207 699 658

Avatar

Peter Sarlin, ED

Senior forskare

Avatar

Magnus Westerlund, DI

Lektor

+358 (0)207 699 540

Institutionen för energi- och materialteknologi

Avatar

Mikael Paronen, FD

Prefekt

Avatar

Mirja Andersson, FD

Överlärare

+358 (0)207 699 570

Avatar

Stewart Makkonen-Craig, FM

Forskare

+358 (0)207 699 477

Institutionen för kultur och kommunikation

Avatar

Nathalie Hyde-Clarke, FD, docent

Prefekt

+358 (0)207 699 580

Avatar

Mats Nylund, FD, docent

Överlärare

+358 (0)207 699 441

Avatar

Matteo Stocchetti, FD, docent

Överlärare

+358 (0)207 699 659

Avatar

Tomas Träskman, FM

Lektor

+358 (0)207 699 599

Avatar

Jan Nåls, SvM

Lektor

+358 (0)207 699 445

  • 28.2.2019