Tutkijat

Arcada building

Arcada on tutkimusintensiivinen ammattikorkeakoulu. Tutkijamme ovat suorittaneet jatko-opintonsa muun muassa taiteessa, liiketaloudessa, laskennallisessa materiaalitieteessä, kemiallisessa tekniikassa, taloustieteissä, liikuntatieteessä, terveystieteissä, informaatiotieteissä, polymeerikemiassa, lääketieteessä ja johtamisessa. Useat opettajat suorittavat myös tällä hetkellä jatko-opintojaan eri yliopistoissa.

A

 

 

Mirja Andersson

Prefekt, institutionen för energi- och materialteknologi

0294 282 570

Mirja Andersson
B

 

 

 

E

 

 

 

 

 

F

 

Maria Forss

Prefekt, institutionen för vård

0294 282 707

Maria Forss
H

 

 

 

Linn Hongell

Prefekt för institutionen för ekonomi och affärsanalys

0294 282 524

Linn Hongell, Head of Department (Business Management and Analytics)

 

 

J

 

 

K

 

 

 

 

 

M

 

 

N

 

R

 

Joachim Ring

Lektor i fysioterapi

Joachim Ring

 

 

S

 

 

 

 

T

 

 

 

Tomas Träskman

Prefekt (Kultur och media) och utbildningsansvarig (Media Management)

0294 282 599

Tomas Träskman, Head of Department (Culture and Media) and Degree Programme Director (Media Management)

 

W