Tutkijat

Arcada on tutkimusintensiivinen ammattikorkeakoulu.

Tutkijamme ovat suorittaneet jatko-opintonsa muun muassa taiteessa, liiketaloudessa, laskennallisessa materiaalitieteessä, kemiallisessa tekniikassa, taloustieteissä, liikuntatieteessä, terveystieteissä, informaatiotieteissä, polymeerikemiassa, lääketieteessä ja johtamisessa.

Useat opettajat suorittavat myös tällä hetkellä jatko-opintojaan eri yliopistoissa.