Vårdstudenter

Arcadas sjukskötarutbildning bäst i landet 

Publicerad: 2021-03-29 / Utbildning

Arcadas sjukskötarstudenter är mest nöjda med sin utbildning i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2020, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna. 

 

Sjukskötarutbildningens AVOP-poäng har haft en tydlig positiv trend sedan 2015, och är rankad nummer ett bland yrkeshögskolorna år 2020. Enkäten visar att Arcadas vårdstudenter varit nöjda med bland annat stöd i karriärplanering samt hur praktiken under utbildningen stärkt deras kunnande. 

– Arcadas sjukskötarutbildning har en förankring i vårdvetenskapen, samtidigt som studierna även innehåller viktig kunskap från flera närliggande vetenskapsområden. Detta främjar studenternas känsla av en egen yrkesidentitet och bidrar till deras förmåga att samarbeta i interprofessionella yrkesgrupper samt att beakta diversitet och mångkulturalism, säger Jari Savolainen, utbildningsansvarig vid Arcadas svenskspråkiga sjukskötarutbildning. 

År 2020 inledde ett rekordantal nya sjukskötarstudenter sina studier vid Arcada. Högskolan har medvetet gått in för satsningar som breddar paletten av vårdutbildningar, bland annat genom att ifjol starta en tvåspråkig sjuskötarutbildning tillsammans med yrkeshögskolan Diak. Arcada erbjuder också flexibla studielösningar, som den kompletterande top-up-utbildningen för sjukskötare som redan fått sin sjukskötarexamen i ett annat land. 

– Vår sjukskötarutbildning är nationellt tydligt konkurrenskraftig. Vi erbjuder en utbildning som värnar om vårdandets grundvärden men är integrerad med det moderna samhället. Arcadas alumner kan bemöta dagens ständigt föränderliga möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvården både nationellt, nordiskt och internationellt, säger Savolainen. 

Ergoterapistudier och case-arbete

Ergoterapistudier och case-arbete

Vi är en grupp på fyra personer från Ergt19 som kommer dela med oss av en del av vårt arbete med vår case person i kursen Aktivitet och delaktighet II som handlade om neurologisk ergoterapi.

Utbildning

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Vi i ERGT19 fick vara med om en temaförmiddag som handlade om sexualitet med inriktning på sexualitet hos personer med funktionsvariation.

Utbildning